NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

Aktualności

Najnowsze propozycje Poradni NEOLOGOPEDIA.

Poradnia NEOLOGOPEDIA prowadzi ciągły nabór na bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Rodziców zainteresowanych możliwością objęcia dziecka specjalistyczną opieką w ramach WWR zapraszamy na wstępną konsultację informacyjną. W ramach konsultacji specjalista naszej Poradni oceni rozwój dziecka, przedstawi warunki i możliwości uzyskania pomocy oraz odpowie na Państwa pytania. Prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją: 570 112 422 w celu ustalenia dogodnego terminu.

Więcej

NEOLOGOPEDIA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową uprawnioną do wydawania opinii. Zalecenia zawarte w opinii są wiążące dla szkół/przedszkoli i mają na celu ułatwienie dziecku funkcjonowanie w systemie szkolnym, ze względu na występujące u niego trudności rozwojowe i edukacyjne. Opinie wydawane są na podstawie przeprowadzanej diagnozy.

Poradnia wydaje opinie między innymi w sprawach:

 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się (m.in. dysleksja),
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.
Zajęcia pozalekcyjne łódź

A jaa...
lubię czytać i pisać

Zajęcia dla dzieci kształtujące umiejętności szkolne
 • prawidłowa wymowa
 • płynność czytania
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • poprawna pisownia
 • umiejętności grafomotoryczne
Więcej
Zajęcia logopedyczne łódź

A jaa...
chcę ładnie mówić

Zajęcia logopedyczne dla dzieci kształtujące prawidłową wymowę
 • doskonalenie mowy
 • korekta wymowy
 • terapia mowy
 • emisja głosu
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
 • ćwiczenia artykulacyjne i fonacyjne
Więcej
Zajęcia pozalekcyjne Łódź

A jaa...
potrafię liczyć

Zajęcia dla dzieci kształtujące umiejętności matematyczne
 • od liczebników do liczb
 • działania na liczbach
 • doskonalenie liczenia
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • edukacyjne gry matematyczne
Więcej
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych

A jaa...
mam talent

Zajęcia dla dzieci wspierajace i kreujące rozwój talentów
 • psychologia sukcesu dziecka
 • umiejetności organizacyjne
 • współdziałanie z otoczeniem
 • nauka odporności na porażkę
Więcej