NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

Aktualności

Najnowsze propozycje Poradni NEOLOGOPEDIA.

Dietetyka dziecięca i rodzinna

Zadbaj o żywienie odpowiednio przystosowane do potrzeb rozwojowych Twojego Dziecka. Poradnia NEOLOGOPEDIA zaprasza na promocyjne konsultacje z dietetykiem dziecięcym i rodzinnym. Zadbamy również o stymulowanie funkcji prelingwalnych, prawidłowe połykanie i gryzienie. Dodatkowo oferujemy współpracę z psychologiem dziecięcym, gdyż problemy żywieniowe niejednokrotnie należy rozwiązywać całościowo.

Więcej

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Poradnia NEOLOGOPEDIA prowadzi ciągły nabór na bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Rodziców zainteresowanych możliwością objęcia dziecka specjalistyczną opieką w ramach WWR zapraszamy na wstępną konsultację informacyjną. W ramach konsultacji specjalista naszej Poradni oceni rozwój dziecka, przedstawi warunki i możliwości uzyskania pomocy oraz odpowie na Państwa pytania. Prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją: 570 112 422 w celu ustalenia dogodnego terminu.

Więcej
Zajęcia pozalekcyjne łódź

A jaa...
lubię czytać i pisać

Zajęcia dla dzieci kształtujące umiejętności szkolne
 • prawidłowa wymowa
 • płynność czytania
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • poprawna pisownia
 • umiejętności grafomotoryczne
Więcej
Zajęcia logopedyczne łódź

A jaa...
chcę ładnie mówić

Zajęcia logopedyczne dla dzieci kształtujące prawidłową wymowę
 • doskonalenie mowy
 • korekta wymowy
 • terapia mowy
 • emisja głosu
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
 • ćwiczenia artykulacyjne i fonacyjne
Więcej
Zajęcia pozalekcyjne Łódź

A jaa...
potrafię liczyć

Zajęcia dla dzieci kształtujące umiejętności matematyczne
 • od liczebników do liczb
 • działania na liczbach
 • doskonalenie liczenia
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • edukacyjne gry matematyczne
Więcej
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych

A jaa...
mam talent

Zajęcia dla dzieci wspierajace i kreujące rozwój talentów
 • psychologia sukcesu dziecka
 • umiejetności organizacyjne
 • współdziałanie z otoczeniem
 • nauka odporności na porażkę
Więcej