NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

CENNIK USŁUG

Poradnia NEOLOGOPEDIA jako niepubliczna placówka oświatowa oferuje świadczenia:

  • pełnopłatne
  • częściowo płatne
  • bezpłatne

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

  • Wszystkie ceny w polskich złotych.
  • Zapewniamy możliwość płatności kartami.
  • Przy sesjach wielokrotnych i w pakietach istnieje możliwość uzyskania rabatów.
  • Jeśli nie podane inaczej 1 godz. oznacza jedną godzinę zegarową 60 min.
  • Wypis z dokumentacji: 50.- zł/m-c
  • Usługi niewymienione w cenniku - płatności ustalane indywidualnie

Logopedia

Cena

Konsultacja logopedyczna - pierwsza wizyta (ok. 1 godz.) 90
Konsultacja logopedyczna (50 min.) 80
Badanie logopedyczne (1 godz.) 100
Badanie logopedyczne (1,5 godz.) 140
Badanie lateralizacji z opisem 90
Terapia logopedyczna (45 min.) 70
Masaż logopedyczny przy prowadzonej terapii 10
Zajęcia z dzieckiem i rodzicem (instruktaż) (45 min.) 100
Konsultacja do Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) (ok. 1 godz.) 100
Stymuluja rozwoju mowy (przy opóźnieniu mowy) (45 min.) 70
Konsultacja po badaniu i diagnozie (45 min.) 70
Diagnoza pisemna po badaniu 50

Psychologia

Cena

Konsultacja psychologiczna - pierwsza wizyta (ok. 1 godz.) 90
Konsultacja psychologiczna (50 min.) 80
Terapia psychologiczna (50 min.) 80
Konsultacja rozwoju psychoruchowego dziecka 80
Badanie psychologiczne - testy (do 2 godz.) od 140
Badanie funkcji poznawczych, percepcyjnych i motorycznych (do 2 godz.) 140
Konsultacja do Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) (ok. 1 godz.) 100
Konsultacja po badaniu i diagnozie (45 min.) 80
Diagnoza pisemna po badaniu 50
Terapia rodzinna - pierwsza konsultacja (do 2 godz.) 160
Terapia rodzinna - zajęcia indywidualne 100

Pedagogika

Cena

Konsultacja pedagogiczna - pierwsza wizyta (ok. 1 godz.) 80
Konsultacja pedagogiczna(50 min.) 80
Badanie pedagogiczne (do 2 godz.) 140
Badanie pedagogiczne specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia) (do 2 godz.) 140
Terapia pedagogiczna (45 min.) 70
Terapia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia) (45 min.) 70
Konsultacja gotowości szkolnej 100
Diagnoza gotowości szkolnej 200
Konsultacja do Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) (ok. 1 godz.) 100
Konsultacja po badaniu i diagnozie (45 min.) 70
Konsultacja diagnostyczna do programu "A jaa..." 70
Diagnoza pisemna po badaniu 50

Grafomotoryka

Cena

Pierwsza konsultacja (do 60 min.) 80
Konsultacja umiejętności grafomotorycznych i manualnych (1 godz.) 90
Rozwijanie umiejętności manualnych (45 min.) 60
Terapia dysgrafii 70
Zajęcia grafomotoryczne (45 min.) 70
Zajęcia doskonalenie graficznego poziomu pisma (45 min.) 60
Zajęcia grafomotoryczne lewa ręka (45 min.) 60

Terapia ręki

Cena

Pierwsza konsultacja 90
Terapia ręki (45 min.) 70
Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej (45 min.) 75
Funkcjonalna terapia kończyny górnej z niedowładem 70
Fizjoteroapia ręki (45 min.) 60
Terapia precyzyjnych ruchów dłoni i palców (45 min.) 70
Terapia kompensacyjna funkcji kończyny górnej (45 min.) 70

Programy

Cena

A jaa… lubię czytać i pisać
Zajęcia dla dzieci kształtujące umiejętności szkolne Opis programu
395
A jaa… chcę ładnie mówić
Zajęcia logopedyczne dla dzieci kształtujące prawidłową wymowę Opis programu
395
A jaa… potrafię liczyć
Zajęcia dla dzieci kształtujące umiejętności matematyczne Opis programu
395
A jaa… mam talent
Zajęcia dla dzieci wspierajace i kreujące rozwój talentów Opis programu
495