NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

CENNIK USŁUG

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

  • Wszystkie ceny w polskich złotych.
  • Zapewniamy możliwość płatności kartami.
  • Przy sesjach wielokrotnych i w pakietach istnieje możliwość uzyskania rabatów.
  • Jeśli nie podane inaczej 1 godz. oznacza jedną godzinę zegarową 60 min.
  • Wypis z dokumentacji: 50.- zł/m-c
  • Usługi niewymienione w cenniku - płatności ustalane indywidualnie

Logopedia

Cena

Konsultacja logopedyczna - pierwsza wizyta (ok. 1 godz.) 100
Badanie logopedyczne (1,5 godz.) 140
Badanie lateralizacji z opisem 90
Terapia logopedyczna (45 min.) 70
Masaż logopedyczny przy prowadzonej terapii 10
Zajęcia z dzieckiem i rodzicem (instruktaż) (45 min.) 100
Konsultacja niepłynności mowy dziecka (jąkanie) (ok. 1 godz.) 100
Diagnoza niepłynności mowy (2 sesje) 250
Konsultacja do Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) (ok. 1 godz.) 100
Stymuluja rozwoju mowy (ORM, afazje) (45 min.) 80
Konsultacja po badaniu i diagnozie (45 min.) 70
Diagnoza pisemna po badaniu 50

Psychologia

Cena

Konsultacja psychologiczna - pierwsza wizyta (ok. 1 godz.) 100
Terapia psychologiczna (50 min.) 90
Konsultacja rozwoju psychoruchowego dziecka 100
Badanie psychologiczne - testy (do 2 godz.) od 140
Badanie funkcji poznawczych, percepcyjnych i motorycznych (do 2 godz.) 140
Konsultacja do Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) (ok. 1 godz.) 100
Konsultacja po badaniu i diagnozie (45 min.) 80
Opinia pisemna po konsultacji 50
Opinia pisemna po badaniu 100
Terapia rodzinna - pierwsza konsultacja 160
Terapia rodzinna - zajęcia indywidualne 100

Pedagogika

Cena

Konsultacja pedagogiczna - pierwsza wizyta (ok. 1 godz.) 100
Badanie pedagogiczne (do 2 godz.) od 140
Terapia pedagogiczna (45 min.) 70
Konsultacja gotowości szkolnej 100
Diagnoza gotowości szkolnej 200
Konsultacja do Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) (ok. 1 godz.) 100
Konsultacja po badaniu i diagnozie (45 min.) 70
Konsultacja diagnostyczna do programu "A jaa..." 70
Opinia pisemna po konsultacji 50

Grafomotoryka

Cena

Konsultacja umiejętności grafomotorycznych i manualnych (50 min.) 90
Rozwijanie sprawności manualnej z elementami integracji sensorycznej(45 min.) 90
Terapia dysgrafii 70
Zajęcia grafomotoryczne (45 min.) 70
Zajęcia doskonalenie graficznego poziomu pisma (45 min.) 70
Zajęcia grafomotoryczne lewa ręka (45 min.) 70

Terapia ręki

Cena

Pierwsza konsultacja 100
Terapia ręki (45 min.) 70
Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej (45 min.) 80
Funkcjonalna terapia kończyny górnej z niedowładem 70
Terapia precyzyjnych ruchów dłoni i palców (45 min.) 70
Terapia kompensacyjna funkcji kończyny górnej (45 min.) 70

Integracja sensoryczna

Cena

Diagnoza integracji sensorycznej (3 x 1 godz.) 330
Kolejna diagnoza integracji sensorycznej (2 godz.) 250
Zajęcia integracji sensorycznej (45 min.) 90