NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

Fizjoterapia dziecięca

Fizjoterapia dziecięca zajmuje się przywróceniem maksymalnej sprawności fizycznej dziecka. NEOLOGOPEDIA proponuje zajęcia z magistrem fizjoterapii, który zajęcia ruchowe stosuje jako najlepszą metodę leczniczą. Fizjoterapię (także rehabilitację ruchową) traktujemy jako element naszej misji  komplementarnego wspomagania edukacji i rozwoju, gdyż sprawność ruchowa dziecka jest niezmiernie ważnym elementem całościowego, harmonijnego rozwoju. 

Terapia dziecka oparta jest na diagnozie przeprowadzonej przez naszego fizjoterapeutę na podstawie: 

 • testów klinicznych, 
 • wywiadu z rodzicami, 
 • dokumentacji medycznej, 
 • współpracy ze specjalistami  (m.in. zaleceń psychologa, logopedy lub innego specjalisty),
 • obserwacji swobodnej dziecka.
Zajmujemy się fizjoterapią w: 
 • chorobach genetycznych, 
 • asymetriach posturalnych,
 • zaburzeniach ruchowych pochodzenia ośrodkowego,
 • uszkodzeniach splotów ramiennych, 
 • korekcji wad postawy oraz wad wrodzonych, 
 • asymetriach ułożenia tułowia, głowy, 
 • opóźnieniach rozwojowych, 
 • wzmożonym/obniżonym napięciu mięśniowym, 
 • i innych problemach.
W szczególności u dzieci zajmujemy się terapią: 
 • zespołów neurologicznych,
 • wad postawy,
 • skoliozy,
 • zaburzeń równowagi,
 • fizjoterapią wspomagającą logopedię.
 

Sposób prowadzenia terapii nie bazuje na jednej metodzie. Nierzadko problemy dzieci są wieloczynnikowe, stąd potrzeba holistycznego podejścia w realizowaniu terapii. Staramy się wyjść naprzeciw  dziecku dostosowując techniki terapeutyczne i ćwiczenia do aktualnych potrzeb. W działaniach terapeutycznych wykorzystujemy również szeroko elementy integracji sensorycznej.

Wykorzystujemy między innymi:
 • kinezyterapię,
 • elementy metod neurorozwojowych,
 • integrację sensoryczną,
 • kinezytaping,
 • fizykoterapię.

Nasza oferta

W obszarze fizjoterapii dla dzieci oferujemy: 

 • Diagnozę fizjoterapeutyczną 
 • Programowanie fizjoterapeutyczne 
 • Praca z dzieckiem otyłym 
 • Wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka metodami przyjaznymi dla dziecka 
 • Terapia ręki 
 • Praca z rodzicem dotycząca pielęgnacji dziecka z grupy ryzyka 
 • Zajęcia ogólnorozwojowe 
 • Konsultacje oraz zajęcia indywidualne dla niemowląt z zaburzeniami neurologicznymi 
 • Zajęcia indywidualne z korekcji wad postawy 
 • Poprawę funkcjonowania dziecka z nadpobudliwością psychoruchową 
 • Praca z dziećmi po urazach i złamaniach kończyn 
 • Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspargera 
 • Praca z dziećmi z ADD i ADHD
 • Praca z dziećmi z nieprawidłowym napięciem mięśniowym 
 • Współpraca fizjoterapeuty przy terapii logopedycznej
 • Opiniowanie

Zapraszamy na konsultacje z naszą fizjoterapeutką, która oceni potrzeby i możliwości dziecka oraz zaproponuje najbardziej optymalny program pomocy fizjoterapeutycznej/rehabilitacyjnej. 

Na pierwsze spotkanie prosimy przynieść ew. dokumentację dziecka, która może być pomocna w ocenie rozwoju i potrzeb terapeutycznych oraz dla dziecka wygodny strój i obuwie do ćwiczeń. Zapraszamy! 

UMÓW WIZYTĘ

Aby umówić wizytę skontaktuj się telefonicznie z recepcją Poradni: 570 11 24 22. Chętnie udzielimy także wszelkich informacji dotyczących naszej oferty. Zapraszamy!