NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

Grafomotoryka

Sprawność manualna, każdego dnia odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu – to sprawność funkcjonalna ręki świadczy o samodzielności człowieka. Kończyna górna pełni funkcje samoobsługowe (ubieranie, jedzenie), bierze udział wielu w czynnościach dnia codziennego (praca i zabawa) oraz warunkuje nabywanie umiejętności szkolnych (pisanie, wycinanie, modelowanie)

W rozwoju psychoruchowym dziecka, sprawność manualna zajmuje miejsce szczególne. Rozwój motoryki małej jest sprzężony z dojrzewaniem odpowiednich struktur mózgowych. Rosnące potrzeby poznawcze dziecka wyzwalają w nim naturalną aktywność, która stymuluje m.in. rozwój funkcji kończyny górnej, czyli ręki. Wraz z osiąganiem dojrzałości szkolnej, ruchy rąk (dłoni i palców) stają się coraz bardziej celowe – dziecko stopniowo rozwija precyzyjność ruchu, która jest niezbędna do osiągnięcia sprawności manualnej, a w szczególności sprawności grafomotorycznej.

Jeżeli dziecko wymaga doskonalenia umiejętności manualnych i grafomotorycznych, jeżeli macie Państwa wątpliwości, czy rozwój funkcji kończyny górnej przebiega prawidłowo, serdecznie zapraszamy do NEOLOGOPEDII na konsultacje lub na bezpłatny, informacyjny „Kwadrans dla rodzica”.

Nasza oferta

W obszarze grafomotoryki i doskonalenie funkcji motoryki małej NEOLOGOPEDIA oferuje:

 • Ocenę rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Badanie funkcji poznawczych, percepcyjnych i motorycznych
 • Badanie lateralizacji
 • Ocenę umiejętności manualnych i grafomotorycznych
 • Zajęcia leworęczność - grafomotoryka
 • Zajęcia leworęczność - doskonalenie graficznego poziomu pisma
 • Zajęcia usprawniające koordynację ręka – oko
 • Terapię funkcji ręki
 • Zajęcia doskonalące chwyt pisarski i umiejętności manualne
 • Doskonalenie graficznego poziomu pisma
 • Terapię specyficznych trudności szkolnych – dysgrafia
 • Doskonalenie gotowości szkolnej
 • Arteterapię - zajęcia usprawniające koordynację ruchową dziecka
 • Arteterapię – rozwijanie sprawności motorycznej
 • Arteterapię – rozwijanie umiejętności manualnych
 • Program A jaa… lubię czytać i pisać

UMÓW WIZYTĘ

Aby umówić wizytę skontaktuj się telefonicznie z recepcją Poradni: 570 11 24 22. Chętnie udzielimy także wszelkich informacji dotyczących naszej oferty. Zapraszamy!