NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Czym jest Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa?

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) to uznawana na całym świecie, ugruntowana metoda wczesnej diagnostyki stosowana do wieloaspektowej oceny rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku od pierwszego miesiąca do szóstego roku życia. Dla podkreślenia całościowego ujęcia rozwoju psychoruchowego dziecka, MFDR nazywana jest przez jej twórców systemem wczesnej diagnostyki.

Geneza MFDR

Metoda ta została opracowana w Niemczech, przez profesora Theodora Hellbrügge założyciela kliniki społecznej medycyny dziecięcej „Centrum Dziecięce” w Monachium (obecnie kbo-Kinderzentrum München. MFDR (niem.: Münchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik MFED) powstała na podstawie wieloletnich badań niemowląt i małych dzieci rozpoczętych jeszcze w 1970 roku i jest efektem długotrwałej współpracy pediatrów i psychologów z Centrum Dziecięcego w Monachium.

Cele MFDR

Głównym celem Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej jest kompleksowa ocena rozwoju psychoruchowego dziecka, dzięki której możliwe jest wczesne wykrywanie ewentualnych zaburzeń między innymi w zakresie percepcji, rozwoju mowy, kontaktów społecznych oraz funkcji ruchowych. Diagnostyka monachijska jest podstawą do podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych.

Zakres stosowania

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest rutynową, szeroko stosowaną metodą diagnostyczną w praktyce pediatrycznej (w szczególności w Niemczech), ale jej wysoka wiarygodność, czytelność i użyteczność spowodowała szybką popularyzację MFDR także w środowisku lekarzy i terapeutów. Stanowi niezwykle wartościowe i skuteczne narzędzie diagnostyczne oraz uznawana jest za jedną z najlepszych metod w profilaktyce i wczesnym wychwytywaniu deficytów rozwojowych u małych dzieci.

Metoda jest stale rozwijana i aktualizowana. Kontynuowane są także badania i powiększana jest baza wyników normatywnej próby losowej, co oznacza zróżnicowane i wiarygodne normy. W pierwotnej wersji MFDR dotyczyła 1 roku życia, została rozbudowana o 2 i 3 rok życia, a następnie o lata 4-6. Nowością jest wersja MFDR do badań przesiewowych.

Potwierdzeniem wysokiej jakości „Diagnozy Monachijskiej” i docenienia jej przez międzynarodowe lecznictwo pediatryczne jest uznanie MFDR przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako modelowy system profilaktyki trzeciorzędowej, czyli działań mających na celu m.in. zapobieganie niepełnosprawnościom i przyszłym chorobom.

Wynik diagnozy

MFDR jest metodą ilościową, pokazującą zbieżność (lub rozbieżność) badanego dziecka z wzorcami spotykanymi u 90% dzieci w tym samym wieku, ocenionymi jako nieodbiegające od normy. Metoda jest wysoce obiektywna, gdyż wyniki poszczególnych zadań są jednoznaczne, czyli czy dziecko wykonało daną próbę/zadanie lub nie – nie ma ocen pośrednich.

W metodzie tej, po wykonaniu badań, powstaje tzw. profil rozwojowy dziecka – jego obrazem jest wykres łączący wyniki dla poszczególnych funkcji. Pozwala to przede wszystkim szybko ocenić wykraczanie poza obszar normy dla danej umiejętności, czyli znaleźć tzw. mocne i słabsze strony dziecka.

Wynik MFDR jest bardzo czytelny i dobrze zrozumiały również dla rodziców. W diagnozie tej używa się pojęcia wieku rozwojowego (w miesiącach). Wynik pokazuje wiek rozwojowy badanego dziecka dla danej funkcji. Odnosi się go do aktualnego wieku dziecka, czyli widać porównanie faktycznego stopnia rozwoju z pożądanym (statystycznym) stopniem rozwoju.

Nasza oferta

Poradnia NEOLOGOPEDIA jako jedna z niewielu placówek w regionie, oferuje Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową dziecka.

Wykonujemy Monachijską Funkcjonalną Diagnozę Rozwojową
 • Procedura diagnostyczna wykonywana jest w czasie jednej sesji, w obecności rodzica.
 • Wyniki są omawiane z rodzicami, z ewentualnymi wskazaniami do dalszego postępowania.
 • Wynik diagnozy przekazywany jest w formie pisemnej.
 • Zapewniamy możliwość przygotowania wyników w języku angielskim i niemieckim.
 • Procedura diagnostyczna i konsultacja wykonywana jest przez diagnostę z międzynarodowym certyfikatem.

Diagnozę monachijską stosujemy również, w zależności od potrzeb, w realizowanych w Poradni programach terapeutycznych i profilaktycznych.

Wyniki diagnostyki monachijskiej są ważnym elementem dokumentacji medycznej dziecka, w szczególności przy występowaniu deficytów i problemów rozwojowych – są bardzo wartościowym dokumentem diagnostycznym w kontakcie ze specjalistami wielu dziedzin (m. in. pediatra, neurolog, rehabilitant, fizjoterapeuta itp.) Równie ważna jest „międzynarodowość” wyniku diagnostycznego, co może mieć znaczenie przy korzystaniu z pomocy medycznej za granicą.

NOWOŚĆ:
Dla przedszkoli i innych placówek, oferujemy także wykonanie wersji przesiewowej MFDR (badanie screeningowe).

Zalety MFDR
 • Metoda znana i stosowana na całym świecie.
 • Szeroka i wiarygodna norma statystyczna w każdym zakresie diagnozy.
 • Bardzo precyzyjna standaryzacja testów.
 • Obiektywne, ilościowe wyniki dla poszczególnych funkcji.
 • Brak uśredniania wartości – jednoznaczność wyniku.
 • Zadania przystosowane i ściśle określone dla danego wieku dziecka.
 • Szeroki zakres diagnozowanych funkcji, zgodny z praktyką medyczną.
 • Możliwość stosowania bez ograniczeń (w wieku od 1. miesiąca do 6. roku życia) oraz bezproblemowego powtarzania co pewien czas dla określenia postępów terapii.
 • Czytelne i zrozumiałe wyniki dla rodziców, jak i dla innych specjalistów medycznych.
 • Komplementarność w stosunku do testów psychologicznych.
 • Ciekawa dla dziecka i niekłopotliwa procedura testowa.
Korzyści wynikające ze stosowania MFDR
 • Uzyskanie wiarygodnego i wieloaspektowego profilu rozwojowego dziecka w odniesieniu do normy statystycznej.
 • Możliwość wczesnego wychwycenia ewentualnych deficytów rozwojowych.
 • Uzyskanie obiektywnej, rzetelnej diagnozy wszystkich najważniejszych funkcji psychomotorycznych dziecka.
 • Punkt wyjścia i wskazówki dla postępowania terapeutycznego.
 • Bardzo wartościowa diagnostyka w wielu aspektach leczenia i rehabilitacji oraz w kontakcie ze specjalistami wielu dziedzin medycznych.
 • Użyteczność wyników diagnostycznych MFDR praktycznie na całym świecie.

Zapraszamy do NEOLOGOPEDII.

UMÓW WIZYTĘ

Aby umówić wizytę skontaktuj się telefonicznie z recepcją Poradni: 570 11 24 22. Chętnie udzielimy także wszelkich informacji dotyczących naszej oferty. Zapraszamy!