NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

Pedagogika

Przed współczesną pedagogiką stoi wiele nowych wyzwań. Jednym z najistotniejszych czynników wpływającym na kształt pomocy pedagogicznej jest zróżnicowany wiek rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dzieci, czyli gotowość szkolna (dojrzałość szkolna). Od najmłodszych lat nauki dziecka najważniejszą rolą pedagogiki jest rozwijanie szeroko rozumianych kompetencji szkolnych, zaczynających się od komunikacji werbalnej, poprzez socjalizację, do umiejętności uczenia się.

Głównym naszym zadaniem jest wyposażenie ucznia w umiejętności, dzięki którym będzie mógł osiągnąć samodzielność, zarówno w nauce jak i w relacjach rówieśniczych. Na zajęciach pedagogicznych w NEOLOGOPEDII pomagamy uczniom w nadrabianiu zaległości szkolnych z języka polskiego, matematyki oraz doskonalimy umiejętności grafomotoryczne. Ważnym uzupełnieniem są zajęcia mające na celu poprawę percepcji słuchowej i wzrokowej oraz koncentracji i pamięci.

Uczymy systematyczności i motywujemy, nagradzamy każdy wysiłek (oczywiście dodatkowym ćwiczeniem ;-)). Prowadzimy również zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – między innymi z ryzykiem lub zdiagnozowaną dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią, dysortografią.

Wsparcie dzieci uzdolnionych

Bardzo ważnym obszarem działań NEOLOGOPEDII jest praca z dzieckiem uzdolnionym, w szczególności w obszarze edukacji sportowej lub edukacji artystycznej (np. edukacja sportowa, szkoła baletowa, szkoła muzyczna), a także indywidualnie prowadzonej ścieżki rozwoju młodego talentu. Niejednokrotnie ogromny wysiłek związany ze kształtowaniem talentu pochłania czas i energię dziecka przeznaczoną na codzienną edukację szkolną – oznaczać to może potrzebę nadrabiania zaległości. W NEOLOGOPEDII wieloaspektowo pomagamy dzieciom utalentowanych i z myślą o nich powstał dedykowany program „A jaa… mam talent”, którego celem jest wszechstronne wsparcie dziecka z talentem.

Kiedy warto skorzystać z pomocy pedagogicznej?
Jeżeli dziecko:
 • ma trudności w uczeniu się,
 • ma powtarzające się kłopoty z ortografią (robi błędy, „zjada” litery, gubi interpunkcję)
 • źle czyta (wolno, przekręca wyrazy),
 • niestarannie pisze,
 • ma trudności w nauce matematyki,
 • ma problemy z koncentracją i pamięcią

Warto skorzystać z konsultacji pedagogicznej, gdyż pod okiem pedagoga-terapeuty problemy w uczeniu się mogą być przezwyciężone, przy dużej radości dziecka, jak i satysfakcji rodzica.

Czym różni się pomoc pedagogiczna od korepetycji?

Pomoc pedagogiczna, w odróżnieniu od korepetycji, zajmuje się źródłem problemu. Uwzględnia indywidualne możliwości i potrzeby ucznia oraz dopasowuje do nich metody pracy.

Nasza oferta

Nasza oferta z zakresu pedagogiki

Pedagogika w NEOLOGOPEDII to wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji szkolnych. Zajmujemy się diagnozą, terapią i profilaktyką. Oferujemy unikalne programy komplementarnego wspomagania rozwoju komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji z serii „A jaa…” „A jaa…” oraz „dys -kursy” „dys -kursy” czyli nowoczesne i bezstresowe podejście do problemów dysleksji.

 • Diagnozę gotowości szkolnej
 • Diagnozę pedagogiczną
 • Badanie lateralizacji
 • Diagnozę ryzyka dysleksji
 • Diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii diagnoza do Dys - kursów )
 • Diagnozę ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Terapię pedagogiczną obszarze deficytu
 • Terapię ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia doskonalące koordynację wzrokowo – ruchową
 • Zajęcia kształtujące percepcję słuchową
 • Zajęcia kształtujące sprawność manualną
 • Zajęcia kształtujące umiejętności grafomotoryczne
 • Zajęcia rozwijające umiejętność kreatywnego i twórczego myślenia
 • Zajęcia komplementarnego wspomagania edukacji w obszarze deficytu
 • Zajęcia kształtujące umiejętności grafomotoryczne i sprawność manualną
 • Konsultacje do programów z serii A jaa…
Pogramy z serii: A jaa… :
 • Program A jaa… lubię czytać i pisać
 • Program A jaa…potrafię liczyć
 • Program A jaa…umiem się uczyć
 • Program A jaa… mam talent
 • Dys–kurs dyskalkulia
 • Dys-kurs dysleksja
 • Dys–kurs dysgrafia
 • Dys-kurs dysortografia

UMÓW WIZYTĘ

Aby umówić wizytę skontaktuj się telefonicznie z recepcją Poradni: 570 11 24 22. Chętnie udzielimy także wszelkich informacji dotyczących naszej oferty. Zapraszamy!