NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

Pedagogika

Przed współczesną pedagogiką stoi wiele nowych wyzwań. Głównym naszym zadaniem jest wyposażenie ucznia w umiejętności, dzięki którym będzie mógł osiągnąć samodzielność, zarówno w nauce jak i w relacjach rówieśniczych. Na zajęciach pedagogicznych w NEOLOGOPEDII pomagamy uczniom w nadrabianiu zaległości szkolnych z języka polskiego, matematyki oraz doskonalimy umiejętności grafomotoryczne. Ważnym uzupełnieniem są zajęcia mające na celu poprawę percepcji słuchowej i wzrokowej oraz koncentracji i pamięci. Uczymy systematyczności i motywujemy, nagradzamy każdy wysiłek (oczywiście dodatkowym ćwiczeniem ;-)).

Kiedy należy skorzystać z pomocy pedagogicznej?
Jeżeli dziecko:
 • ma trudności w uczeniu się,
 • ma powtarzające się kłopoty z ortografią (robi błędy, „zjada” litery, gubi interpunkcję)
 • źle czyta (wolno, przekręca wyrazy),
 • niestarannie pisze,
 • ma trudności w nauce matematyki,
 • ma problemy z koncentracją i pamięcią

Warto skorzystać z konsultacji pedagogicznej, gdyż pod okiem pedagoga-terapeuty problemy w uczeniu się mogą być przezwyciężone, przy dużej radości dziecka, jak i satysfakcji rodzica.

Czym różni się pomoc pedagogiczna od korepetycji?

Pomoc pedagogiczna, w odróżnieniu od korepetycji, zajmuje się źródłem problemu. Uwzględnia indywidualne możliwości i potrzeby ucznia oraz dopasowuje do nich metody pracy.

Wsparcie dzieci uzdolnionych

Bardzo ważnym obszarem działań NEOLOGOPEDII jest praca z dzieckiem uzdolnionym, w szczególności w obszarze edukacji sportowej lub edukacji artystycznej (np. edukacja sportowa, szkoła baletowa, szkoła muzyczna), a także indywidualnie prowadzonej ścieżki rozwoju młodego talentu. Niejednokrotnie ogromny wysiłek związany ze kształtowaniem talentu pochłania czas i energię dziecka przeznaczoną na codzienną edukację szkolną – oznaczać to może potrzebę nadrabiania zaległości. W NEOLOGOPEDII wieloaspektowo pomagamy dzieciom utalentowanym i z myślą o nich powstał dedykowany program „A jaa… mam talent”, którego celem jest wszechstronne wsparcie dziecka z talentem.

Nasza oferta

Nasza oferta z zakresu pedagogiki

Pedagogika w NEOLOGOPEDII to wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji szkolnych. Zajmujemy się diagnozą, terapią i profilaktyką. Oferujemy unikalne programy komplementarnego wspomagania rozwoju komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji z serii „A jaa…”.

 • Diagnozę gotowości szkolnej
 • Diagnozę pedagogiczną
 • Badanie lateralizacji
 • Diagnozę trudności w uczeniu się
 • Diagnozę ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Terapię pedagogiczną w obszarze deficytu
 • Terapię ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia doskonalące koordynację wzrokowo – ruchową
 • Zajęcia kształtujące percepcję słuchową
 • Zajęcia kształtujące sprawność manualną
 • Zajęcia kształtujące umiejętności grafomotoryczne
 • Zajęcia rozwijające umiejętność kreatywnego i twórczego myślenia
 • Zajęcia komplementarnego wspomagania edukacji w obszarze deficytu
 • Zajęcia kształtujące umiejętności grafomotoryczne i sprawność manualną
 • Konsultacje do programów z serii A jaa…

UMÓW WIZYTĘ

Aby umówić wizytę skontaktuj się telefonicznie z recepcją Poradni: 570 11 24 22. Chętnie udzielimy także wszelkich informacji dotyczących naszej oferty. Zapraszamy!