NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

Psychologia dziecięca

Psychologia dziecięca zajmuje się rozpoznawaniem i pomocą w rozwiązywaniu szeroko rozumianych problemów wychowawczych i rozwojowych małych dzieci.

Psychologia w NEOLOGOPEDII to szeroki zakres działań, który obejmuje badania diagnostyczne (w tym specjalistyczne testy psychologiczne), działania pomocowe i terapeutyczne, a także poradnictwo rodzicielskie. Otaczamy opieką dzieci już od najmłodszych lat.

W obszarze psychologii NEOLOGOPEDIA oferuje konsultacje, diagnostykę, terapię, opiniowanie oraz profilaktykę. Prowadzimy ciągły nabór na bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Nasza oferta

W zakresie psychologii oferujemy:

 • konsultacje psychologiczne
 • diagnozę psychologiczną
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • testy psychologiczne
 • terapię psychologiczną dziecka
 • diagnozę ryzyka i zaburzeń sensorycznych
 • diagnozę gotowości i dojrzałości szkolnej
 • diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia)
 • badanie funkcji percepcyjnych, poznawczych i motorycznych
 • badanie poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci od narodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej
 • badanie poziomu funkcji intelektualnych
 • badanie diagnostyczne rozwoju psychoruchowego dzieci w zakresie dojrzałości szkolnej
 • diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci
 • terapię dzieci z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim
 • wspomaganie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
 • terapię specyficznych trudności w uczeniu się

UMÓW WIZYTĘ

Aby umówić wizytę skontaktuj się telefonicznie z recepcją Poradni: 570 11 24 22. Chętnie udzielimy także wszelkich informacji dotyczących naszej oferty. Zapraszamy!