NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

A jaa…

Seria programów komplementarnego wspomagania edukacji i rozwoju.

Seria programów „A jaa…” to unikalna propozycja Neologopedii. Każdy z programów stanowi indywidualnie dopasowany do potrzeb dziecka pakiet zajęć o charakterze kompensacyjnym, korekcyjnym i terapeutycznym, mający na celu doskonalenie i rozwijanie kluczowych kompetencji szkolnych oraz umiejętności uczenia się i pracy zespołowej.

Programy z serii „A jaa…” wpisują się w nurt komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji przez grupę specjalistów skoncentrowaną na określonym podczas diagnozy celu terapii. Celem komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji jest poprawa funkcjonowania w danym obszarze i minimalizacji istniejących trudności szkolnych, nadrabianie deficytów, doskonalenie umiejętności, jak i zapobiegania przyszłym problemom.

Zajęcia pozalekcyjne łódź

A jaa...
lubię czytać i pisać

Zajęcia dla dzieci kształtujące umiejętności szkolne
 • prawidłowa wymowa
 • płynność czytania
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • poprawna pisownia
 • umiejętności grafomotoryczne
Więcej
Zajęcia logopedyczne łódź

A jaa...
chcę ładnie mówić

Zajęcia logopedyczne dla dzieci kształtujące prawidłową wymowę
 • doskonalenie mowy
 • korekta wymowy
 • terapia mowy
 • emisja głosu
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
 • ćwiczenia artykulacyjne i fonacyjne
Więcej
Zajęcia pozalekcyjne Łódź

A jaa...
potrafię liczyć

Zajęcia dla dzieci kształtujące umiejętności matematyczne
 • od liczebników do liczb
 • działania na liczbach
 • doskonalenie liczenia
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • edukacyjne gry matematyczne
Więcej
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych

A jaa...
mam talent

Zajęcia dla dzieci wspierajace i kreujące rozwój talentów
 • psychologia sukcesu dziecka
 • umiejetności organizacyjne
 • współdziałanie z otoczeniem
 • nauka odporności na porażkę
Więcej