NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

A jaa…

Seria programów komplementarnego wspomagania edukacji i rozwoju.

Seria programów „A jaa…” to unikalna propozycja Neologopedii. Każdy z programów stanowi indywidualnie dopasowany do potrzeb dziecka pakiet zajęć o charakterze kompensacyjnym, korekcyjnym i terapeutycznym, mający na celu doskonalenie i rozwijanie kluczowych kompetencji szkolnych oraz umiejętności uczenia się i pracy zespołowej.

Programy z serii „A jaa…” wpisują się w nurt komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji przez grupę specjalistów skoncentrowaną na określonym podczas diagnozy celu terapii. Celem komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji jest poprawa funkcjonowania w danym obszarze i minimalizacji istniejących trudności szkolnych, nadrabianie deficytów, doskonalenie umiejętności, jak i zapobiegania przyszłym problemom.

A jaa... lubię czytać i pisać

Program „A jaa… lubię czytać i pisać” ukierunkowany jest na terapię i rozwijanie kluczowych umiejętności szkolnych. Przeznaczony jest dla dzieci które wymagają doskonalenia czytania i pisania, oraz umiejętności grafomotorycznych.

Informacje o programie

 • Dla kogo przeznaczony jest ten program?

  Program "A jaa.. lubię czytać i pisać" przeznaczony jest:

  • dla dziecka, które zbyt wcześnie podjęło edukację
  • dla dziecka, które nie uczestniczy regularnie w zajęciach szkolnych
  • dla dziecka które korzysta z edukacji włączającej w klasach integracyjnych
  • dla dziecka ze zdiagnozowanym ryzykiem dysleksji
  • dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • dla dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu (m.in. z dysleksją)
  • dla dziecka które chce utrwalić i poszerzyć wiedzę
 • Co obejmuje program?

  Program "A jaa... lubię czytać i pisać" obejmuje:

  • naukę czytania
  • doskonalenie płynności czytania
  • kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
  • doskonalenie wymowy i prozodii
  • naukę formułowania wypowiedzi słownej i pisanej
  • naukę ortografii
  • naukę poprawnej pisowni zdań
  • doskonalenie graficznego poziomu pisma
  • kształcenie umiejętności grafomotorycznych
  • uzupełnianie, pogłębiani i utrwalenie wiedzy nabytej na lekcjach
  • tworzenia wypowiedzi słownych i pisemnych
 • Co zapewniamy w ramach programu?

  W ramach każdego Programu "A jaa..." zapewniamy:

  • pracę kilku specjalistów (np.: psychologa, pedagoga, logopedy)
  • indywidualne zajęcia terapeutyczne w przyjaznej atmosferze
  • ciekawe zajęcia z rówieśnikami w małej grupie do pięciu osób.
  • atrakcyjne materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne
  • zgodność wymagań z normą rozwojową
  • zgodność treści zajęć z obowiązującą podstawą programową MEN
  • atrakcyjną lokalizację i nowoczesną infrastrukturę naszej poradni

  Motywujemy i zachęcamy dzieci do nauki i aktywności, nagradzamy każdy wysiłek!

 • Jaka jest ilość zajęć?

  Program obejmuje 6 zajęć w miesiącu:

  • 4 spotkania indywidualne
  • 2 spotkania grupowe
  • Zajęcia indywidualne ukierunkowane na korekcję głównego deficytu
  • Zajęcia grupowe z rówieśnikami w obszarze deficytu (w małej grupie do maks. 5 osób)

  Jedno spotkanie indywidualne trwa 1 godzinę lekcyjną (45 min.)
  Zajęcia grupowe trwają 1 godzinę zegarową (60 min.)

 • Dlaczego warto skorzystać z programu?
  • Komplementarne wspomaganie rozwoju i edukacji
  • Połączenie wiedzy i doświadczenia specjalistów w jednej placówce.
  • Obiektywna diagnoza konsultowana w gronie specjalistów.
  • Opiekun programu – terapeuta prowadzący dziecko, to specjalista od korekcji głównego deficytu.
  • Zajęcia indywidualne ukierunkowane na korekcję głównego deficytu
  • Zajęcia z rówieśnikami w małej grupie do maks. 5 dzieci, doskonalące umiejętności interpersonalne i pozostałe kompetencje szkolne ujęte w planie terapii.

KONTAKT

Chętnie udzielimy wszelkich informacji dotyczących programów z serii "A jaa...". Zadzwoń do nas: 570 11 24 22 lub napisz: recepcja@neologopeda.pl. Zapraszamy do kontaktu!