NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

A jaa…

Seria programów komplementarnego wspomagania edukacji i rozwoju.

Seria programów „A jaa…” to unikalna propozycja Neologopedii. Każdy z programów stanowi indywidualnie dopasowany do potrzeb dziecka pakiet zajęć o charakterze kompensacyjnym, korekcyjnym i terapeutycznym, mający na celu doskonalenie i rozwijanie kluczowych kompetencji szkolnych oraz umiejętności uczenia się i pracy zespołowej.

Programy z serii „A jaa…” wpisują się w nurt komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji przez grupę specjalistów skoncentrowaną na określonym podczas diagnozy celu terapii. Celem komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji jest poprawa funkcjonowania w danym obszarze i minimalizacji istniejących trudności szkolnych, nadrabianie deficytów, doskonalenie umiejętności, jak i zapobiegania przyszłym problemom.

A jaa… mam talent

Program A jaa… mam talent jest ukierunkowany na pomoc dziecku utalentowanemu w pokonywaniu trudności szkolnych , które niejednokrotnie towarzyszą sukcesom. Rozwijanie zdolności, wymaga dużego zaangażowania emocjonalnego, wysiłku fizycznego, skupienia na celu. Kształtowanie talentu wiąże się często z wieloma wyrzeczeniami, jednym z nich jest czas przeznaczony na naukę i zabawę z rówieśnikami.

Informacje o programie

 • Dla kogo przeznaczony jest ten program?

  Program A jaa… mam talent kierowany jest do dzieci szczególnie uzdolnionych w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym które:

  • rozpoczynają edukację w szkole: muzycznej, sportowej, baletowej
  • kontynuują edukację artystyczną lub sportową
  • rozpoczynają lub kontynuują dziecięcą karierę aktorską lub wokalną
  • mają trudności szkolne wynikające z nadmiaru obowiązków
  • przerwały karierę artystyczną lub sportową
  • mają trudności w relacjach rówieśniczych
  • mają trudności w przeżywaniu porażki i sukcesu
  • mają nadmierne ambicje lub brak motywacji
 • Co obejmuje program?

  Program A jaa… mam talent to wszechstronna pomoc dziecku utalentowanemu w realizacji obowiązku szkolnego która obejmuje:

  • stymulację rozwoju osobowości
  • uzupełnianie, pogłębianie i utrwalenie wiedzy nabytej na lekcjach
  • zajęcia komplementarnego wspomagania edukacji w określonym obszarze
  • terapię psychologiczną (również między sukcesem a porażką)
  • terapię pedagogiczną ( relacje rówieśnicze i rodzinne)
  • techniki relaksacyjne
  • budowanie motywacji
  • asertywność
 • Co zapewniamy w ramach programu?

  W ramach każdego Programu "A jaa..." zapewniamy:

  • pracę kilku specjalistów (np.: psychologa, pedagoga, logopedy)
  • indywidualne zajęcia terapeutyczne w przyjaznej atmosferze
  • ciekawe zajęcia z rówieśnikami w małej grupie do pięciu osób.
  • atrakcyjne materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne
  • zgodność wymagań z normą rozwojową
  • zgodność treści zajęć z obowiązującą podstawą programową MEN
  • atrakcyjną lokalizację i nowoczesną infrastrukturę naszej poradni

  Motywujemy i zachęcamy dzieci do nauki i aktywności, nagradzamy każdy wysiłek!

 • Jaka jest ilość zajęć?

  Program obejmuje 6 zajęć w miesiącu:

  • 4 spotkania indywidualne
  • 2 spotkania grupowe
  • Zajęcia indywidualne ukierunkowane na korekcję głównego deficytu
  • Zajęcia grupowe z rówieśnikami w obszarze deficytu (w małej grupie do maks. 5 osób)

  W programie "A jaa.. mam talent" spotkania trwają 1 godzinę zegarową (60 min.)

 • Dlaczego warto skorzystać z programu?
  • Komplementarne wspomaganie rozwoju i edukacji
  • Połączenie wiedzy i doświadczenia specjalistów w jednej placówce.
  • Obiektywna diagnoza konsultowana w gronie specjalistów.
  • Opiekun programu – terapeuta prowadzący dziecko, to specjalista od korekcji głównego deficytu.
  • Zajęcia indywidualne ukierunkowane na korekcję głównego deficytu
  • Zajęcia z rówieśnikami w małej grupie do maks. 5 dzieci, doskonalące umiejętności interpersonalne i pozostałe kompetencje szkolne ujęte w planie terapii.

KONTAKT

Chętnie udzielimy wszelkich informacji dotyczących programów z serii "A jaa...". Zadzwoń do nas: 570 11 24 22 lub napisz: recepcja@neologopeda.pl. Zapraszamy do kontaktu!