NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

Dys-kursy

Czy moje dziecko może mieć dysleksje?

Jeżeli Państwa dziecko, pomimo starań, wysiłku i zaangażowania:

 • ma trudności w opanowaniu umiejętności czytania,
 • pisze niepoprawnie ze słuchu oraz popełnia błędy przepisując teksty,
 • często robi błędy literowe i wyrazowe,
 • powtarza te same błędy w pisaniu pomimo, iż zna zasady pisowni i ortografii,
 • wykazuje trudności w myśleniu matematycznym,
 • popełnia specyficzne błędy w liczeniu,
 • słabiej pracuje pod presją czasu i "nie nadąża" na sprawdzianach w szkole,
 • ma niestaranny charakter pisma,
 • ma wolne tempo pracy.

Jeśli u dziecka występuje co najmniej jeden z tych objawów, to należy koniecznie sprawdzić czy nie jest to związane z dysleksją. Zalecamy w takim przypadku konsultacje pedagogiczną ze specjalistą naszej poradni. Wykwalifikowany pedagog-terapeuta zdiagnozuje specyfikę problemu, wskaże sposoby jego pokonania oraz przygotuje i poprowadzi odpowiednią w danym przypadku terapię pedagogiczną (Dys-kurs).

Zalecenie konsultacji pedagogicznej w kierunku dysleksji może przekazać rodzicom również nauczyciel/pedagog szkolny na podstawie obserwacji pracy dziecka w szkole. Jeżeli istnieje taka możliwość, sugerujemy aby spróbować uzyskać pisemną opinię nauczyciela/pedagoga szkolnego dotyczącą problemów dziecka.

Jak pomóc dziecku z dysleksją?

Większość problemów związanych z dysleksją można przezwyciężać i osiągąć znacząco lepsze rezultaty szkolne. Równie ważne jest uświadomienie, zrozumienie jak i zaakceptowanie zaistniałych problemów zarówno przez samo dziecko, jak i jego otoczenia – jest to ważnym elementem procesu terapii.

Trzeba też pamiętać, iż dysleksja nie jest klasyfikowana jako choroba, lecz specyficzne zaburzenie uczenia się. Trudności dotyczą zazwyczaj pewnego (wąskiego) zakresu umiejętności czytania, pisania lub liczenia, a ogólny proces uczenia przebiega poprawnie. Właściwe rozpoznanie problematycznego obszaru pozwala na prowadzenie odpowiedniej terapii, jak i opracowanie sposobów radzenia sobie w obszarze deficytu. Niezbędna jest tu pomoc specjalisty.

Ważnym elementem pomocy powinna być przygotowana przez Poradnię opinia do szkoły, która zobowiązuje nauczycieli do dostosowywania wymagań edukacyjnych do możliwości danego ucznia, ale nie dyskwalifikowania go.

Problemy związane z dysleksją

Dysleksję trzeba i warto terapeutyzować, gdyż dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu, mogą napotkać w swoim rozwoju szkolnym i społecznym problemy z którymi nie będą mogły sobie poradzić. Należą do nich:

 • Kłopoty z uzyskaniem dobrej oceny ze sprawdzianów pomimo zrozumienia i znajomości danego tematu.
 • Niezrozumienie przez nauczycieli problemów dziecka i nakładanie na nie zadań, którym nie podoła
 • Trudności w nauce innych przedmiotów
 • Zaniżona samoocena i wynikający z tego brak wiary we własne możliwości

W pokonywaniu tych problemów Poradnia NEOLOGOPEDIA proponuje Państwu Dys-kursy(*) - nowoczesne i bezstresowe podejście do problemu dysleksji.

(*) „Dys-kursy” to nazwa własna Poradni NEOLOGOPEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasza oferta

Dys-kursy to unikalna propozycja NEOLOGOPEDII. Dys-kursy to specjalistyczne programy zajęć terapeutycznych kierowane do dzieci z dysleksją, czyli ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu.

Program Dys-kursów został opracowany na bazie długoletnich doświadczeń w pracy z dziećmi dyslektycznymi i stanowi indywidualnie dostosowywane do potrzeb i możliwości dziecka połączenie najbardziej skutecznych, sprawdzonych w praktyce metod terapeutyczno-pedagogicznych.

Celem Dys-kursów jest pomoc dzieciom z ryzykiem dysleksji lub z dysleksją rozwojową. Głównymi założeniami pracy terapeutycznej są:

 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
 • stopniowe usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych lezących u podstaw procesu uczenia,
 • stopniowe zmniejszanie istniejących trudności szkolnych,
 • budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby (podniesienie samooceny),
 • odnajdywanie mocnych stron i talentów dziecka,
 • poprawa funkcjonowania dziecka w środowisku i grupie rówieśniczej,
 • wsparcie emocjonalne dla dziecka i rodziców.

Profile Dys-kursów

Programy poszczególnych dys-kursów obejmują działania terapeutyczne związane z głównym problemem dziecka. I tak:

 • Dys-kurs dysleksja obejmuje problematykę czytania i pisania (w tym poprawności pisowni - dysortografia)
 • Dys-kurs dyskalkulia obejmuje problematykę myślenia matematycznego
 • Dys-kurs dysgrafia obejmuje problematykę obniżonego poziomu graficznego pisma

Ilość i rozkład zajęć

Dys-kursy prowadzone są w trybie ciągłym, z podziałem organizacyjnym na bloki miesięczne. Jeden miesiąc Dys-kursu obejmuje 4 spotkania:

 • 2 x zajęcia indywidualne
 • 2 x zajęcia grupowe (w małej grupie)

Organizacja zajęć

 • Zajęcia trwają 45 lub 60 minut i odbywają się raz w tygodniu, przy czym dzieci otrzymują prace domowe i ćwiczenia, które należy wykonywać między zajęciami.
 • Zajęcia grupowe realizowane są przy zachowaniu podobnego profilu i wieku dziecka. Jeżeli grupa nie byłaby jednolita pod względem terapeutycznym, zajęcia odbywają się indywidualnie.
 • Przed rozpoczęciem zajęć obowiązuje jedna konsultacja pedagogiczna, która ma na celu rozpoznanie problemów dziecka oraz indywidualizację programu zajęć.

Co zapewniamy?

W ramach każdego dys-kursu zapewniamy:

 • pracę z doświadczonym pedagogiem - specjalistą w obszarze dysleksji
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne w przyjaznej atmosferze
 • zajęcia z rówieśnikami w małej grupie
 • materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne
 • możliwość konsultacji psychologicznej i logopedycznej
 • atrakcyjną lokalizację oraz nowoczesną i komfortową infrastrukturę naszej Poradni

Dodatkowo oferujemy badania i testy oraz możliwość przygotowania opinii do szkoły.

Dlaczego warto skorzystać z Dys-kursów?

 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonego specjalistę z zakresu dysleksji
 • program jest indywidualizowany dla każdego uczestnika
 • stosujemy sprawdzone w praktyce metody terapii
 • wzmacniamy poczucie własnej wartości dziecka
 • odnajdujemy i wykorzystujemy w terapii talenty dziecka (dzieci z dysleksją są zazwyczaj bardzo zdolne!)
 • dziecko uzyskuje wiedzę o specyficznym zakresie swojego problemu co pomaga w redukowaniu stresu szkolnego
 • wspólnie z dzieckiem wypracowujemy wskazówki do samodzielnej, lepszej, satysfakcjonujacej nauki szkolnej
 • rodzice uzyskują szczegółową diagnozę problemu dziecka
 • odbywają się bieżące konsultacje postępów terapeutycznych
 • przygotowywane są ćwiczenia do pracy pomiędzy zajęciami
 • zajęcia wspierają powrót pełnej motywacji do pracy szkolnej

Wszelkich informacji chętnie udzielimy telefonicznie pod numerem: 570 11 24 22

UMÓW WIZYTĘ

Aby umówić wizytę skontaktuj się telefonicznie z recepcją Poradni: 570 11 24 22. Chętnie udzielimy także wszelkich informacji dotyczących naszej oferty. Zapraszamy!