NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

Starter szkolny

„Starter szkolny” to zajęcia logopedyczno-pedagogiczne dla kandydatów do I klasy mające na celu doskonalenie umiejętności niezbędnych na starcie szkolnym. W trakcie zajęć, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, łączymy logopedię czyli:

  • korektę wad wymowy
  • kształcenie słuchu fonematycznego
  • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych

z elementami zajęć pedagogicznych czyli:

  • umiejętnością koncentracji uwagi i ćwiczeniem pamięci
  • doskonaleniem czytania, pisania oraz liczenia
  • rozwijaniem sprawności manualnych i grafomotorycznych (również dla dzieci leworęcznych)

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów Poradni i mają charakter terapeutyczno-edukacyjny. Zwracamy uwagę na wszelkie aspekty gotowości szkolnej.

Konsultacja do zajęć obejmuje badanie logopedyczne, badanie lateralizacji oraz sprawdzian kompetencji szkolnych. Ważnym elementem gotowości szkolnej jest dojrzałość emocjonalna dziecka - istnieje możliwość konsultacji z psychologiem.

„Starter szkolny” to kolejny program NEOLOGOPEDII, wpisujący się w nurt komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji. Przygotowany został z uwzględnieniem zarówno podstawy programowej jak i przyszłych oczekiwań szkoły.

Serdecznie zapraszamy kandydatów do I klasy :-)