NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

Dzieci pod dobrą opieką

Intro

Zespół NEOLOGOPEDII

Dzieci pod dobrą opieką

Zespół Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NEOLOGOPEDIA to psycholodzy, logopedzi i pedagodzy z dużym doświadczeniem, pasją do swojej pracy oraz ciągłą potrzebą pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. Mamy na uwadze, iż problemy wieku dziecięcego często wiążą się ze sobą, a bezpośrednia współpraca kilku specjalistów przy pracy z dzieckiem jest zawsze bardzo korzystna. Dzięki uzupełniającym się kompetencjom, zapewniamy wszechstronną opiekę nad dzieckiem w jednym miejscu realizując naszą misje komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji.

Zawsze znajdziemy dla Państwa czas. Przywiązujemy dużą wagę do współpracy z rodzicami i chętnie się z Państwem poznamy. Serdecznie zapraszamy do NEOLOGOPEDII.

Nasi specjaliści:

Nasi specjaliści

Joanna Milena Just - logopeda Łódź

Joanna Milena Just

dyrektor poradni
logopeda, oligofrenopedagog

Joanna Milena Just jest dyrektorem poradni NEOLOGOPEDIA. Od ponad 15 lat pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Reprezentuje nowoczesny nurt spojrzenia na dziecko, którym jest komplementarne wspomaganie rozwoju i edukacji. Pracuje z dziećmi kompleksowo - zajmuje się zarówno diagnostyką logopedyczną jak i terapią mowy, doskonaleniem kompetencji szkolnych oraz rozwiązywaniem problemów wieku dziecięcego stojących na drodze do edukacji (m.in. SLI). Prowadzi wieloaspektowe konsultacje logopedyczne. Jako logopeda i terapeuta Pani Joanna zajmuje się:

 • diagnostyką logopedyczną,
 • terapią logopedyczną,
 • oceną sprawności aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego, oddechowego,
 • oceną i doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych,
 • konsultacją i badaniem kompetencji szkolnych (w szczególności gotowości szkolnej),
 • profilaktyką edukacyjną i rozwojową,
 • Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju (WWR),
 • Monachijską Funkcjonalną Diagnozą Rozwojową (MFDR),
 • diagnozą i terapią grafomotoryczną,
 • terapią ręki,
 • arteterapią,
 • logorytmiką,
 • szkoleniami dla rodziców.

W dorobku naukowym szczególne miejsce zajmuje praca na rzecz edukacji zarówno jako wykładowca akademicki, jak i autorka światowej aplikacji patentowej (WIPO/PCT) systemu mobilnego wspomagania edukacji.

Nieustannie podnosząc kompetencje, w swoim portfolio posiada świadectwa, dyplomy i certyfikaty potwierdzające nabyte wykształcenie i umiejętności, z których najważniejsze to wydane przez: Uniwersytet Łódzki, University of Texas w Austin USA, Państwową Wyższą Szkołę Filmową i Teatralną w Łodzi, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, Akademię Humanistyczną w Łodzi, Edukacyjno –Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, Polski Uniwersytet Wirtualny.

Joanna Milena Just - ZnanyLekarz.pl
Paulina Kwarta - psycholog dziecięcy Łódź

dr Paulina Kwarta

psycholog, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju, terapeuta Integracji Sensorycznej

Pani doktor Paulina Kwarta jest psychologiem dziecięcym. W diagnozie i terapii łączy wiedzę z obszaru psychologii klinicznej ze specjalistycznym wykształceniem z obszaru integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania rozwoju. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz ich rodzicami.

W poradni ściśle współpracuje z logopedami w obszarze problemów związanych z rozwojem mowy, w szczególności: opóźniony rozwój mowy, afazje, mutyzm, niepłynność mówienia (jąkanie), SLI. Jej profesjonalne podejście do problemów dziecka, życzliwość i zrozumienie budzi dużą sympatię dzieci i rodziców. Swoją pracę psychologa koncentruje na problemach zdrowotnych i psychospołecznych populacji wieku rozwojowego.

Zajmuje się:

 • wspieraniem rozwoju dzieci do 3 r.ż.,
 • diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • testami i badaniami psychologicznymi (m. in. ocena rozwoju psychoruchowego, badanie podłoża problemów emocjonalnych, gotowość szkolna, diagnoza intelektu, trudności szkolne)
 • diagnozowaniem zaburzeń rozwojowych u dzieci (m.in. ADHD, niepełnosprawnością sprzężoną, chorobami genetycznymi)
 • wspieraniem rozwoju dzieci mających rozpocząć naukę w szkole,
 • konsultacjami psychologicznymi.

Pani Paulina jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Odbyła wiele szkoleń i kursów z zakresu terapii dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowo-metodycznych z zakresu psychologii i psychiatrii, jest autorem i współautorem publikacji oraz projektów naukowo-badawczych. Jest bardzo zaangażowana w swoją pracę, samokształcenie i ciągłe poszerzanie swojej wiedzy.

Paulina Kwarta - ZnanyLekarz.pl
Katarzyna Pietraszek - logopeda Łódź

Katarzyna Pietraszek

logopeda, protetyk słuchu

Pani Kasia Pietraszek jest doświadczonym logopedą pracującym na co dzień zarówno z dziećmi zdrowymi jak i z dziećmi z różnego typu problemami rozwojowymi. Jest jednocześnie protetykiem słuchu i jej specjalnością jest kompleksowa diagnostyka logopedyczna z analizą sprawności słuchowej, artykulacyjnej, fonacyjnej i oddechowej. W szczególności zajmuje się małymi pacjentami z niedosłuchem oraz innymi problemami słuchu. Prowadzi atrakcyjne zajęcia terapeutyczne i zawsze udziela wartościowych wskazówek dla rodziców.

Pani Kasia zajmuje się:

 • kompleksową diagnostyką logopedyczną,
 • prowadzeniem terapii logopedycznej,
 • oceną sprawności aparatu słuchowego, artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego,
 • prowadzeniem terapii logopedycznej dla dzieci z niedosłuchem i innymi wadami słuchu,
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju,

Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe z logopedii z emisją głosu oraz studia podyplomowe z zakresu protetyki słuchu. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez szkolenia specjalistyczne i warsztaty. Jest osobą bardzo pogodną i niezwykle zaangażowaną w swoją pracę.

Katarzyna Pietraszek - ZnanyLekarz.pl
Monika Janowska - logopeda Łódź

Monika Janowska

logopeda, pedagog wczesnoszkolny

Pani Monika Janowska jest logopedą, pedagogiem i terapeutą. Jest nauczycielem mianowanym i pracuje także w szkole podstawowej jako wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Na co dzień pracuje nad rozwojem dzieci i wspiera rodziców w ich wychowaniu. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne. Pracuje z dziećmi na wielu płaszczyznach - zajmuje się diagnostyką i terapią logopedyczną oraz usprawnianiem kompetencji szkolnych. Pomaga dzieciom z trudnościami w uczeniu się. Specjalizuje się w:

 • diagnostyce logopedycznej
 • terapii logopedycznej
 • usprawnianiu i rozwijaniu kompetencji szkolnych
 • Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju (WWR)
 • badaniu gotowości szkolnej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i logopedii. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Jest bardzo lubiana przez dzieci i na każde z nich ma swoje sposoby :-)

Monika Janowska - ZnanyLekarz.pl
Anna Lisiak - dietetyk dziecięcy Łódź

Anna Lisiak

dietetyk

Pani Ania jest dietetykiem zajmującym się w szczególności problematyką żywienia dzieci i młodzieży.

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w przychodniach i gabinetach dietetycznych. Prowadziła wykłady dla kursantów „Akademii Dietetyki”, Warsztaty dla Mam i dzieci w Szkole Rodzenia oraz liczne konsultacje dietetyczne w projekcie unijnym – „Łódź kontra choroby wątroby”. Ukończenie podyplomowych studiów pedagogicznych pozwoliło na dopełnienie jej zawodowych marzeń; jest Wykładowcą przedmiotu „Podstawy prawidłowego żywienia i dietetyki” na jednej z łódzkich uczelni. Ponadto na co dzień pracuje jako Dietetyk-Intendent w jednym z łódzkich żłobków.

Pani Ania zajmuje się:

 • oceną i korygowaniem nawyków żywieniowych
 • leczeniem żywieniowym nadwagi i otyłości u dzieci,
 • dietą w przebiegu chorób metabolicznych, autoimmunologicznych, nowotworowych, kardiologicznych oraz chorób przewodu pokarmowego,
 • wdrażaniem odpowiednich zasad żywienia w alergiach i nietolerancjach pokarmowych,
 • żywieniem kobiet karmiących i ciężarnych
 • badaniem analizy składu ciała metodą BIA (bioimpedancji elektrycznej)
 • propagowaniem zasad zdrowego odżywiania wśród dzieci i dorosłych.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych konferencjach i szkoleniach. W swojej pracy do każdego Pacjenta podchodzi indywidualnie, co gwarantuje skuteczność terapii. W życiu zawodowym i osobistym kieruje się przekonaniem, iż „Ten kto przestaje starać się być lepszym, przestaje być dobrym”.

Joanna Milena Just - ZnanyLekarz.pl