Use this space to summarize your privacy and cookie use policy.
Polityka prywatności

Nawigacja strony

Integracja sensoryczna

Kompleksowa praca nad sprawnością zmysłów i ich odpowiednią współpracą.

W Poradni NEOLOGOPEDIA zapewniamy pełną ofertę działań terapeutycznych i diagnostycznych związanych integracją sensoryczną. Dysponujemy doskonale wyposażoną salą integracji sensorycznej, a zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych terapeutów. Jednocześnie zapewniamy komplementarną pomoc psychologiczną.

 • Nowa sala integracji sensorycznej!
 • Doświadczeni specjaliści.
 • Diagnozy i zajęcia.
 • Komplementarna pomoc psychologiczna.
 • Pakiety zajęć w atrakcyjnej cenie.

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej, lub inaczej terapia SI (sensory integration) polega na usprawnianiu działania układu nerwowego w kierunku poprawnej i lepszej współpracy, czyli integracji procesów zmysłowych.

Integracja sensoryczna jest niezwykle ważnym elementem prawidłowego rozwoju umiejętności związanych z motoryką małą i dużą, koordynacją wzrokowo-ruchową, planowaniem i wykonywaniem czynności oraz szeroko rozumianą reaktywnością dziecka na różne czynniki.

Zaburzona integracja sensoryczna może znaleźć swoje odbicie w deficytach rozwoju funkcji poznawczych, opóźnionym rozwoju mowy, zaburzeniach koncentracji i skupienia, nadmiernym lub obniżonym pobudzeniem oraz problemach w nauce i kontaktach społecznych. Odpowiedzią na te problemy jest terapia zaburzeń integracji sensorycznej.

Terapia integracji sensorycznej jest szeroko opracowaną i z powodzeniem stosowaną w praktyce terapeutycznej metodą pracy nad prawidłową współpracą u dziecka wszystkich zmysłów. W ujęciu SI współpraca ta jest adaptacyjna, czyli dotyczy funkcjonowania w środowisku i reagowania na czynniki/bodźce oddziaływujące z zewnątrz.

Przy czym, teoria integracji sensorycznej, poza zmysłami wzroku, słuchu, smaku i węchu wprowadza zmysły bazalne: dotyku, ruchu i równowagi oraz propriocepcji. Odpowiedzialne one są za między innymi wrażenia bezpośredniej interakcji całego ciała z otoczeniem, odczuwania ruchu ciała, koordynacji ruchowej i zmysłowej, utrzymywanie pozycji i napięcia mięśniowego oraz odbioru pozawzrokowych bodźców z ciała.

Terapia integracji sensorycznej nie powinna być jednak prowadzona w oderwaniu od podstawowej diagnostyki i terapii wczesnodziecięcej oraz opieki zdrowotnej, czyli najlepiej aby prowadzona była komplementarnie we współpracy z innymi specjalistami zdrowia dziecka.

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Jeśli spostrzegacie Państwo u dziecka jeden lub kilka objawów takich jak:

 • jest w ciągłym ruchu i nie może się „zatrzymać”,
 • ma kłopoty z koordynacją ruchową i orientacją przestrzenną,
 • często się potyka lub przewraca, ma deficyty w odpowiednim poruszaniu się,
 • ma deficyty sprawności manualnej przy prostych czynnościach,
 • nie lubi obcinania włosów i paznokci, czesania, smarowania maściami lub kosmetykami,
 • niepokoi je nawet cichy dźwięk czy szmer,
 • nie lubi się ubierać i niepokoją je metki,

Takie objawy mogą wskazywać na problemy przetwarzania sensorycznego, ale też na inne deficyty rozwojowe. Problemy te niepokoją nie tylko rodziców, ale również dzieci. Utrudniają im kontakt z rówieśnikami, naukę i zabawę w przedszkolu, obniżają komfort funkcjonowania. Zapraszamy na konsultacje do NEOLOGOPEDII.

Rejestracja wizyty

Zapraszamy do skorzystania z rejestracji on-line lub kontakt telefoniczny.

Zajęcia integracji sensorycznej

W Poradni NEOLOGOPEDIA zapewniamy pełną ofertę działań terapeutycznych i diagnostycznych związanych z integracją sensoryczną. Zajęcia integracji sensorycznej są składową terapii integracji sensorycznej. Zapewniamy:

 • doskonale wyposażoną salę integracji sensorycznej,
 • certyfikowanych terapeutów,
 • komplementarną pomoc psychologiczną.

Przed przystąpieniem do zajęć niezbędne jest wykonanie (lub posiadanie) diagnozy integracji sensorycznej.

Przy zajęciach w pakiecie 4x, cena z rabatem: 80.-

Diagnoza integracji sensorycznej

Przeprowadzenie diagnozy integracji sensorycznej dziecka jest niezbędne do właściwego i optymalnego zaplanowania i prowadzenia zajęć integracji sensorycznej.

Diagnoza integracji sensorycznej:

 • Odbywa się w trakcie trzech ok. 1-godzinnych sesji.
 • Obejmuje odpowiednie kwestionariusze, próby i testy w zależności od wieku dziecka.
 • Rezultaty prób i testów oraz końcowa diagnoza są omawiane z rodzicem na trzecim spotkaniu konsultacyjnym, na którym specjalista odpowie także na wszelkie Państwa pytania.
 • Efektem jest obszerna diagnoza pisemna z proponowanym programem terapeutycznym.
 • Program obejmować również może ćwiczenia domowe.

Umawianie wizyt:

Przez internet:
Rejestracja ON-LINE
Kontakt telefoniczny:
570 112 422
Administratorem danych osobowych jest: NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą Łódź, ul. Bartoka 24/U2, NIP: 7272789063, e-mail: kontakt@neologopedia.pl