Use this space to summarize your privacy and cookie use policy.
Polityka prywatności

Nawigacja strony

Logopedia

Reprezentujemy holistyczne podejście w diagnostyce i terapii logopedycznej.

Mowa zajmuje szczególne miejsce w rozwoju dziecka, gdyż jest jedną z najważniejszych kompetencji człowieka. Problemy związane z mową wpływają lub łączą się z innymi aspektami rozwoju. Znajdują one także swoje odbicie w relacjach rówieśniczych dziecka, w kontaktach z rodziną i środowiskiem jak i w osiąganych przez nie wynikach w nauce.

W NEOLOGOPEDII pracujemy według najnowszych standardów zalecanych przez światowe organizacje logopedyczne i terapeutyczne (między innymi: CPLOL, ASHA i RCSLT) i stosujemy terapię i diagnostykę opartą na najnowszej wiedzy (EBP – Evidence-based practice).

Zobacz więcej

Psychologia dziecięca

Rozpoznawanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych małych dzieci.

W NEOLOGOPEDII otaczamy opieką psychologiczną dzieci już od najmłodszych lat. W szczególności pomagamy dzieciom w wieku najmłodszym (0-3 lat) oraz dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pomagamy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów:

 • rozwojowych,
 • wychowawczych,
 • rodzinnych,
 • przedszkolnych i szkolnych.
Zobacz więcej

Integracja sensoryczna

Kompleksowa praca nad sprawnością zmysłów i ich odpowiednią współpracą.

W Poradni NEOLOGOPEDIA zapewniamy pełną ofertę działań terapeutycznych i diagnostycznych związanych integracją sensoryczną. Dysponujemy doskonale wyposażoną salą integracji sensorycznej, a zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych terapeutów. Jednocześnie zapewniamy komplementarną pomoc psychologiczną.

 • Nowa sala integracji sensorycznej!
 • Doświadczeni specjaliści.
 • Diagnozy i zajęcia.
 • Komplementarna pomoc psychologiczna.
 • Pakiety zajęć w atrakcyjnej cenie.
Zobacz więcej

Diagnostyka i terapia wczesnodziecięca

NEOLOGOPEDIA specjalizuje się w wieloaspektowej pomocy diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci najmłodszych i młodszych (0-7 lat).

Zapewniamy między innymi:

 • Diagnostykę rozwoju psychoruchowego
 • Wczesną interwencję logopedyczną
 • Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową (MFDR)
 • Karmienie terapeutyczne
 • Bilanse rozwojowe dziecka
 • Zajęcia i programy terapeutyczne
Zobacz więcej

Zaburzenia komunikacji

Przy poradni NEOLOGOPEDIA dział Punkt Terapii Jąkania i zaburzeń komunikacji.

Przy poradni NEOLOGOPEDIA dział Punkt Terapii Jąkania i zaburzeń komunikacji - pierwsza w Łodzi specjalistyczna placówka oferująca szeroką pomoc dzieciom i młodzieży w tym zakresie.

Skutecznie pomagamy w rozwiązywaniu bardzo trudnych problemów takich jak między innymi:

 • Niepłynność mówienia (jąkanie)
 • Specyficzne problemy mowy i języka (SLI)
 • Mutyzm
 • Afazja
Zobacz więcej

Pedagogika

Pomagamy w trudnościach szkolnych.

Pedagogika w NEOLOGOPEDII to wszechstronne i komplementarne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji szkolnych. Oferujemy między innymi:

 • diagnozę i terapię specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia)
 • zajęcia pedagogiczno-logopedyczne
 • konsultacje i diagnozę gotowości szkolnej
 • konsultacje psychologiczne w zakresie motywacji, koncentracji i umiejętności przyswajania wiedzy
Zobacz więcej

Terapia ręki i grafomotoryka

Usprawnianie motoryki małej i doskonalenie umiejętności manualnych.

Terapia ręki to proces usprawniania motoryki małej w przypadku niepełnosprawności lub urazu, ze szczególnym uwzględnieniem precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

Zdolności grafomotoryczne odnoszą się do sprawności manualnej w kontekście kompetencji przedszkolnych i szkolnych takich jak: umiejętność odwzorowywania kształtów (np.: szlaczków), ładnego i „wygodnego” rysowania oraz sprawnego, starannego i czytelnego pisania.

Zobacz więcej

Umawianie wizyt:

Przez internet:
Rejestracja ON-LINE
Kontakt telefoniczny:
570 112 422
Administratorem danych osobowych jest: NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą Łódź, ul. Bartoka 24/U2, NIP: 7272789063, e-mail: kontakt@neologopedia.pl