Use this space to summarize your privacy and cookie use policy.
Polityka prywatności

Nawigacja strony

Logopedia

Reprezentujemy holistyczne podejście w diagnostyce i terapii logopedycznej.

Mowa zajmuje szczególne miejsce w rozwoju dziecka, gdyż jest jedną z najważniejszych kompetencji człowieka. Problemy związane z mową wpływają lub łączą się z innymi aspektami rozwoju. Znajdują one także swoje odbicie w relacjach rówieśniczych dziecka, w kontaktach z rodziną i środowiskiem jak i w osiąganych przez nie wynikach w nauce.

W NEOLOGOPEDII pracujemy według najnowszych standardów zalecanych przez światowe organizacje logopedyczne i terapeutyczne (między innymi: CPLOL, ASHA i RCSLT) i stosujemy terapię i diagnostykę opartą na najnowszej wiedzy (EBP – Evidence-based practice).

Nasza oferta

W obszarze logopedii oferujemy:

 • konsultacje logopedyczne
 • konsultacje opóźnionego rozwoju mowy
 • diagnozę logopedyczną
 • stymulację rozwoju mowy
 • terapię wszelkich zaburzeń mowy (m.in. seplenienie, nieprawidłowa realizacja głoski ‘r’ - rotacyzm)
 • rozszerzoną diagnozę logopedyczną
 • diagnozę neurologopedyczną
 • badania logopedyczne (również testy)
 • badania neurologopedyczne
 • ocenę sprawności aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego, oddechowego
 • terapię neurologopedyczną
 • terapię logopedyczną po rozszczepach
 • profilaktykę aparatu mowy
 • profilaktykę zaburzeń mowy

Serdecznie zapraszamy przede wszystkim dzieci najmłodsze oraz przedszkolaki, ale także dzieci w wieku edukacji wczesnoszkolnej.

Kiedy należy pójść do logopedy?

Oczywiście jeśli macie Państwo zalecenie lub skierowanie z przedszkola, szkoły lub od innego specjalisty, ale także możliwie najwcześniej, jeżeli macie Państwo wątpliwości dotyczące szeroko rozumianego rozwoju mowy waszych dzieci, w szczególności gdy:

 • mowa dziecka jest niezrozumiała lub dziecko nie wymawia niektórych głosek,
 • gdy dziecko nie mówi lub nie następuje rozwój mowy,
 • gdy dziecko nie komunikuje się z otoczeniem,
 • gdy dziecko często ma infekcje i oddycha przez otwarte usta,
 • gdy dziecko nie reaguje na głos bliskich,
 • gdy dziecko stara się lecz nie rozumie co się do niego mówi,
 • gdy dziecko źle słyszy
 • gdy dziecko ma trudności z koncentracją, niechętnie rysuje,
 • gdy nastąpiło zatrzymanie lub regres mowy,

Zapraszamy z dzieckiem na konsultacje. Oferujemy przyjazną i kompleksową pomoc logopedyczną dla dzieci oraz fachową informację dla rodzica.

Rejestracja wizyty

Zapraszamy do skorzystania z rejestracji on-line.

Terapie i zajęcia w pakietach należy umówić telefonicznie.

Konsultacja logopedyczna

W NEOLOGOPEDII konsultacja logopedyczna ma charakter holistyczny i obejmuje nie tylko mowę, ale także aspekty rozwoju dziecka związane z mową.

W trakcie konsultacji logopedycznej specjalista:

 • Przeprowadzi wywiad z rodzicem i zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę dziecka
 • Przedstawi diagnozę zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • W razie potrzeb pokieruje na dalsze badania (np.: badanie laryngologiczne)
 • Poinformuje o przyjętych normach rozwoju mowy dla danego wieku dziecka.
 • Jeśli okaże się to wskazane, zaproponuje i omówi dalsze kroki terapeutyczne lub/i diagnostyczne.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

Konsultacja zaburzeń komunikacji

NEOLOGOPEDIA prowadzi konsultacje i terapie zaburzeń komunikacji werbalnej do których między innymi należą:

 • Zaburzenia płynności mowy (jąkanie, giełkot)
 • Mutyzm, logofobie.
 • Specyficzne problemy mowy i języka (SLI)
 • Afazje.

W trakcie konsultacji zaburzeń komunikacji specjalista:

 • Przeprowadzi szczegółowy wywiad z rodzicem/rodzicami.
 • Zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę i sprawność komunikacyjną dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę (hipotezę) zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • W razie potrzeb pokieruje na dalsze badania lub konsultacje (np.: konsultacje psychologiczną).
 • Poinformuje o możliwościach dalszej terapii.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

W NEOLOGOPEDII istnieje możliwość wykonania pogłębionej diagnozy z użyciem specjalistycznych testów.

Umawianie wizyt:

Przez internet:
Rejestracja ON-LINE
Kontakt telefoniczny:
570 112 422
Administratorem danych osobowych jest: NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą Łódź, ul. Bartoka 24/U2, NIP: 7272789063, e-mail: kontakt@neologopedia.pl