Use this space to summarize your privacy and cookie use policy.
Polityka prywatności

Nawigacja strony

Oferta poradni NEOLOGOPEDIA

Specjalizujemy się w wieloaspektowej pomocy diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci w wieku młodszym i najmłodszym (0-7 lat).

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani umówieniem konsultacji w naszej poradni, zachęcamy do skorzystania z rejestracji on-line. Terapie, zajęcia w pakietach oraz badania należy umawiać telefonicznie lub bezpośrednio w rejestracji poradni.

Konsultacja logopedyczna

W NEOLOGOPEDII konsultacja logopedyczna ma charakter holistyczny i obejmuje nie tylko mowę, ale także aspekty rozwoju dziecka związane z mową.

W trakcie konsultacji logopedycznej specjalista:

 • Przeprowadzi wywiad z rodzicem i zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę dziecka
 • Przedstawi diagnozę zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • W razie potrzeb pokieruje na dalsze badania (np.: badanie laryngologiczne)
 • Poinformuje o przyjętych normach rozwoju mowy dla danego wieku dziecka.
 • Jeśli okaże się to wskazane, zaproponuje i omówi dalsze kroki terapeutyczne lub/i diagnostyczne.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

Konsultacja zaburzeń komunikacji

NEOLOGOPEDIA prowadzi konsultacje i terapie zaburzeń komunikacji werbalnej do których między innymi należą:

 • Zaburzenia płynności mowy (jąkanie, giełkot)
 • Mutyzm, logofobie.
 • Specyficzne problemy mowy i języka (SLI)
 • Afazje.

W trakcie konsultacji zaburzeń komunikacji specjalista:

 • Przeprowadzi szczegółowy wywiad z rodzicem/rodzicami.
 • Zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę i sprawność komunikacyjną dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę (hipotezę) zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • W razie potrzeb pokieruje na dalsze badania lub konsultacje (np.: konsultacje psychologiczną).
 • Poinformuje o możliwościach dalszej terapii.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

W NEOLOGOPEDII istnieje możliwość wykonania pogłębionej diagnozy z użyciem specjalistycznych testów.

Konsultacja psychologiczna

Charakter konsultacji psychologicznej w NEOLOGOPEDII jest wpisany w naszą misję komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji. Nasi specjaliści zawsze poszukują szerszych, holistycznych wyjaśnień zgłaszanych problemów.

W trakcie konsultacji psychologicznej specjalista:

 • przeprowadzi wywiad, określi i przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu i odpowie na Państwa pytania,
 • zaproponuje ewentualne dalsze działania diagnostyczne lub/i terapeutyczne,
 • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej.

Zajęcia integracji sensorycznej

W Poradni NEOLOGOPEDIA zapewniamy pełną ofertę działań terapeutycznych i diagnostycznych związanych z integracją sensoryczną. Zajęcia integracji sensorycznej są składową terapii integracji sensorycznej. Zapewniamy:

 • doskonale wyposażoną salę integracji sensorycznej,
 • certyfikowanych terapeutów,
 • komplementarną pomoc psychologiczną.

Przed przystąpieniem do zajęć niezbędne jest wykonanie (lub posiadanie) diagnozy integracji sensorycznej.

Przy zajęciach w pakiecie 4x, cena z rabatem: 80.-

Diagnoza integracji sensorycznej

Przeprowadzenie diagnozy integracji sensorycznej dziecka jest niezbędne do właściwego i optymalnego zaplanowania i prowadzenia zajęć integracji sensorycznej.

Diagnoza integracji sensorycznej:

 • Odbywa się w trakcie trzech ok. 1-godzinnych sesji.
 • Obejmuje odpowiednie kwestionariusze, próby i testy w zależności od wieku dziecka.
 • Rezultaty prób i testów oraz końcowa diagnoza są omawiane z rodzicem na trzecim spotkaniu konsultacyjnym, na którym specjalista odpowie także na wszelkie Państwa pytania.
 • Efektem jest obszerna diagnoza pisemna z proponowanym programem terapeutycznym.
 • Program obejmować również może ćwiczenia domowe.

Konsultacja pedagogiczna

Charakter konsultacji pedagogicznej w NEOLOGOPEDII jest wpisany w naszą misję komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji. Nasi specjaliści zawsze poszukują szerszych, holistycznych wyjaśnień zgłaszanych problemów.

W trakcie konsultacji pedagogicznej specjalista:

 • przeprowadzi wywiad i sprawdzi umiejętności dziecka dotyczące zgłaszanego problemu,
 • przedstawi diagnozę (hipotezę) oraz odpowie na Państwa pytania,
 • zaproponuje ewentualne dalsze działania diagnostyczne (np. badanie pedagogiczne, testy, konsultacje psychologiczną),
 • zaproponuje ewentualne zajęcia terapii pedagogicznej,
 • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej.

Konsultacja pedagogiczna może obejmować:

 • konsultację problemów szkolnych,
 • konsultację specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia),
 • konsultację gotowości szkolnej.

Na konsultacje dziecko powinno przyjść wypoczęte i zdrowe. Wskazane jest zabranie ewentualnej dokumentacji problemu (np. opinie szkolne, opinie z poradni publicznej) oraz kilka zeszytów dziecka.

Konsultacja do terapii ręki / zajęć grafomotorycznych

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjno-diagnostyczny. Specjalista:

 • przeprowadzi testy i próby diagnostyczne z dzieckiem w kontekście sprawności kończyny górnej, umiejętności manualnych, lateralizacji i motoryki małej.
 • określi i przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu i odpowie na Państwa pytania,
 • w razie potrzeb pokieruje na ewentualne dalsze badania (np.: neurologiczne),
 • zaproponuje plan terapeutyczny.

Zajęcia Montessori

Nauka lepsza niż zabawa.

Zajęcia Montessori w NEOLOGOPEDII:

 • rozwijają zdolności poznawcze i adaptacyjne
 • uczą współpracy i pomocy wzajemnej
 • modelują relacje rówieśnicze i kompetencje komunikacyjne
 • wzmacniają poczucie własnej wartości i samoocenę
 • dają radość poznawania otaczającego nas świata

Zajęcia odbywają się w Poradni NEOLOGPEDIA, raz w tygodniu, we wtorki i czwartki:

 • Grupa I (3 – 4 latki) wtorek godz. 16.00
  (pierwsze zajęcia: 1.10.2019)
 • Grupa II (5 - 6 latki) czwartek godz. 16.00
  (pierwsze zajęcia: 3.10.2019)
 • Karnet 4 zajęć po 60 minut.
 • Zajęcia 1 raz w tygodniu w małych grupach (5-6 osobowych)
 • Cena: 160 zł (4 x 40 zł)

Umawianie wizyt:

Przez internet:
Rejestracja ON-LINE
Rejestracja telefoniczna:
570 112 422
Przez aplikację mobilną:
Get it on Google Play
Administratorem danych osobowych jest: NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą Łódź, ul. Bartoka 24/U2, NIP: 7272789063, e-mail: kontakt@neologopedia.pl