Use this space to summarize your privacy and cookie use policy.
Polityka prywatności

Nawigacja strony

Pedagogika

Pomagamy w trudnościach szkolnych.

Pedagogika w NEOLOGOPEDII to wszechstronne i komplementarne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji szkolnych. Oferujemy między innymi:

 • diagnozę i terapię specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia)
 • zajęcia pedagogiczno-logopedyczne
 • konsultacje i diagnozę gotowości szkolnej
 • konsultacje psychologiczne w zakresie motywacji, koncentracji i umiejętności przyswajania wiedzy

Nasza oferta

W obszarze pedagogiki oferujemy:

 • Konsultacje specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii)
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysleksją
 • Zajęcia pedagogiczno-logopedyczne
 • Konsultacje pedagogiczne gotowości szkolnej
 • Konsultacje psychologiczne gotowości szkolnej (m.in. dojrzałość emocjonalna)
 • Zajęcia przygotowawcze do szkoły podstawowej - "Starter szkolny"
 • Diagnozę gotowości szkolnej
 • Badanie lateralizacji
 • Diagnozę ryzyka dysleksji
 • Diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii)
 • Diagnozę pedagogiczną ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Terapię ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Terapię pedagogiczną w obszarze deficytu
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Konsultacje psychologiczne w zakresie motywacji, koncentracji i umiejętności przyswajania wiedzy

Zajęcia pedagogiczne i pedagogiczno-logopedyczne

W zależności od zdiagnozowanych u dziecka deficytów zajęcia pedagogiczne i pedagogiczno-logopedyczne w NEOLOGOPEDII obejmują m.in.:

 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • kształtowanie percepcji słuchowej,
 • kształtowanie i doskonalenie sprawności manualnej (grafomotoryka),
 • doskonalenie lub/i korektę wymowy,
 • budowanie i rozwijanie umiejętności kreatywnego/twórczego myślenia, oraz myślenia analitycznego,
 • naukę koncentracji i skupienia na zadaniach.

Wsparcie dzieci uzdolnionych

W NEOLOGOPEDII prowadzimy również wsparcie dla dzieci uzdolnionych, w szczególności w obszarze edukacji sportowej lub edukacji artystycznej (np. szkoła sportowa, szkoła baletowa, szkoła muzyczna), a także indywidualnie prowadzonej ścieżki rozwoju młodego talentu.

Niejednokrotnie ogromny wysiłek związany ze kształtowaniem talentu pochłania czas i energię dziecka przeznaczoną na codzienną naukę szkolną – oznaczać to może potrzebę nadrabiania zaległości i konieczność „przyspieszania” edukacji. W NEOLOGOPEDII wieloaspektowo pomagamy dzieciom utalentowanych i opracujemy dla nich indywidualne programy wsparcia.

Kiedy warto skorzystać z pomocy pedagogicznej?

Jeżeli dziecko:

 • ma stałe trudności w uczeniu się,
 • ma powtarzające się kłopoty z ortografią (robi błędy, „zjada” litery, gubi interpunkcję)
 • źle czyta (wolno, przekręca wyrazy),
 • niestarannie pisze,
 • ma trudności w nauce matematyki,
 • ma problemy z koncentracją i pamięcią

Warto skorzystać z konsultacji pedagogicznej, gdyż pod okiem pedagoga-terapeuty problemy w uczeniu się mogą być przezwyciężone, przy dużej radości dziecka, jak i satysfakcji rodzica.

Czym różni się pomoc pedagogiczna od korepetycji?

Pomoc pedagogiczna, w odróżnieniu od korepetycji, zajmuje się źródłem problemu. Uwzględnia indywidualne możliwości i potrzeby ucznia oraz dopasowuje do nich metody pracy. Zajęcia terapii pedagogicznej nie polegają na „przerabianiu” materiału szkolnego – są to zajęcia uczące się uczyć oraz uczące radzenia sobie z własnymi deficytami.

Rejestracja wizyty

Zapraszamy do skorzystania z rejestracji on-line.

Terapie i zajęcia w pakietach należy umówić telefonicznie.

Konsultacja pedagogiczna

Charakter konsultacji pedagogicznej w NEOLOGOPEDII jest wpisany w naszą misję komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji. Nasi specjaliści zawsze poszukują szerszych, holistycznych wyjaśnień zgłaszanych problemów.

W trakcie konsultacji pedagogicznej specjalista:

 • przeprowadzi wywiad i sprawdzi umiejętności dziecka dotyczące zgłaszanego problemu,
 • przedstawi diagnozę (hipotezę) oraz odpowie na Państwa pytania,
 • zaproponuje ewentualne dalsze działania diagnostyczne (np. badanie pedagogiczne, testy, konsultacje psychologiczną),
 • zaproponuje ewentualne zajęcia terapii pedagogicznej,
 • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej.

Konsultacja pedagogiczna może obejmować:

 • konsultację problemów szkolnych,
 • konsultację specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia),
 • konsultację gotowości szkolnej.

Na konsultacje dziecko powinno przyjść wypoczęte i zdrowe. Wskazane jest zabranie ewentualnej dokumentacji problemu (np. opinie szkolne, opinie z poradni publicznej) oraz kilka zeszytów dziecka.

Umawianie wizyt:

Przez internet:
Rejestracja ON-LINE
Kontakt telefoniczny:
570 112 422
Administratorem danych osobowych jest: NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą Łódź, ul. Bartoka 24/U2, NIP: 7272789063, e-mail: kontakt@neologopedia.pl