Use this space to summarize your privacy and cookie use policy.
Polityka prywatności

Nawigacja strony

Psychologia dziecięca

Rozpoznawanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych małych dzieci.

W NEOLOGOPEDII otaczamy opieką psychologiczną dzieci już od najmłodszych lat. W szczególności pomagamy dzieciom w wieku najmłodszym (0-3 lat) oraz dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pomagamy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów:

 • rozwojowych,
 • wychowawczych,
 • rodzinnych,
 • przedszkolnych i szkolnych.

Nasza oferta

W obszarze psychologii dziecięcej oferujemy:

 • konsultacje psychologiczne problemów rozwojowych dziecka
 • konsultacje psychologiczne problemów wychowawczych
 • konsultacje psychologiczne problemów rodzinnych
 • porady psychologiczne dla rodziców
 • diagnozę psychologiczną
 • diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej (SI)
 • konsultację i diagnozę gotowości szkolnej
 • diagnozę psychologiczną specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia)
 • badanie funkcji percepcyjnych, poznawczych i motorycznych
 • badanie poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka
 • badanie poziomu funkcji intelektualnych (m.in. test inteligencji)
 • testy psychologiczne dla dzieci
 • diagnozowanie środowiska wychowawczego
 • diagnozowanie systemu rodzinnego
 • diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych i zachowań dysfunkcyjnych
 • terapię psychologiczną dziecka
 • terapię psychologiczną młodzieży szkolnej
 • terapię psychologiczną rodziny (terapia systemowa)
 • wspomaganie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
 • terapię psychologiczną specyficznych trudności w uczeniu się
 • terapię psychologiczną niepłynności mówienia

Serdecznie zapraszamy przede wszystkim dzieci najmłodsze oraz przedszkolaki, ale także dzieci w wieku edukacji wczesnoszkolnej.

Rejestracja wizyty

Zapraszamy do skorzystania z rejestracji on-line.

Konsultacja psychologiczna

Charakter konsultacji psychologicznej w NEOLOGOPEDII jest wpisany w naszą misję komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji. Nasi specjaliści zawsze poszukują szerszych, holistycznych wyjaśnień zgłaszanych problemów.

W trakcie konsultacji psychologicznej specjalista:

 • przeprowadzi wywiad, określi i przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu i odpowie na Państwa pytania,
 • zaproponuje ewentualne dalsze działania diagnostyczne lub/i terapeutyczne,
 • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej.

Terapia psychologiczna

Po konsultacji psychologicznej i diagnozie problemu dalsze wizyty stanowią kolejne kroki terapii.

 • Metody terapeutyczne, zakres działań oraz terminy kolejnych wizyt dobierane są i ustalane zawsze indywidualnie dla danego pacjenta/dziecka.
 • Terapia psychologiczna prowadzona jest zazwyczaj w trybie konsultacyjnym, czyli kolejne terminy wizyt prosimy umawiać w zależności od zaleceń specjalisty i/lub bieżących potrzeb terapeutycznych.
 • Prosimy o umawianie zajęć terapii psychologicznej tylko po zrealizowaniu pierwszej konsultacji.
 • Terminy terapii regularnych ustalane są wyłącznie bezpośrednio w poradni lub telefonicznie.

Umawianie wizyt:

Przez internet:
Rejestracja ON-LINE
Kontakt telefoniczny:
570 112 422
Administratorem danych osobowych jest: NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą Łódź, ul. Bartoka 24/U2, NIP: 7272789063, e-mail: kontakt@neologopedia.pl