Use this space to summarize your privacy and cookie use policy.
Polityka prywatności

Nawigacja strony

Poznaj naszych specjalistów

Priorytetem poradni NEOLOGOPEDIA jest jakość i profesjonalizm. Nasz zespół to doświadczeni specjaliści, którzy stale rozwijają i doskonalą swoje kompetencje i umiejętności.

Joanna Milena Just - ZnanyLekarz.pl
Joanna Milena Just - ZnanyLekarz.pl

Joanna Milena Just

logopeda, oligofrenopedagog, dyrektor poradni

Joanna Just od ponad 15 lat pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Jest logopedą, oligofrenopedagogiem, a także specjalistą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Reprezentuje pogląd, iż działania terapeutyczne powinny opierać się na wynikach rzetelnie przeprowadzonych badaniach, odnosić się do wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim uwzględniać wartości i potrzeby pacjenta.

Jako logopeda dziecięcy specjalizuje się w zaburzeniach rozwoju mowy i komunikacji m.in. stymulacji rozwoju mowy małego dziecka (ORM), zaburzeniach mowy o typie afazji, dysfazji, SLI, logofobii, mutyzmie, a także w zaburzeniach płynności mowy tj. jąkanie, giełkot. Jest dyrektorem Poradni Psychologiczno – Logopedycznej NEOLOGOPEDIA.

Pracuje z dziećmi kompleksowo i holistycznie. Prowadzi wieloaspektowe konsultacje logopedyczne oraz konsultacje i diagnostykę rozwoju psychoruchowego. Zajmuje się:

 • diagnostyką logopedyczną,
 • terapią logopedyczną,
 • wczesną interwencją logopedyczną,
 • diagnostyką rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zaburzeniami komunikacji werbalnej,
 • oceną sprawności aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego, oddechowego,
 • stymulacją rozwoju mowy,
 • niepłynnością mowy (jąkaniem),
 • oceną i doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych,
 • karmieniem terapeutycznym,
 • konsultacją i badaniem kompetencji szkolnych,
 • Monachijską Funkcjonalną Diagnozą Rozwojową,
 • profilaktyką edukacyjną i rozwojową,
 • diagnozą i terapią grafomotoryczną,
 • terapią ręki (Certyfikat Kurs I i II stopień PTR),
 • arteterapią,
 • logorytmiką,
 • emisją głosu,
 • szkoleniami dla rodziców,

Nieustannie podnosząc kompetencje w swoim portfolio posiada świadectwa, dyplomy i certyfikaty potwierdzające nabyte wykształcenie i umiejętności z których najważniejsze to wydane przez: Uniwersytet Łódzki, Państwową Wyższą Szkołę Filmową i Teatralną w Łodzi, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, Akademię Humanistyczną w Łodzi, University of Texas w Austin USA , Edukacyjno –Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, Polski Uniwersytet Wirtualny, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie.

Paulina Kwarta - ZnanyLekarz.pl
Paulina Kwarta - ZnanyLekarz.pl

dr Paulina Kwarta

psycholog, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju, terapeuta Integracji Sensorycznej

Pani doktor Paulina Kwarta jest psychologiem dziecięcym. W diagnozie i terapii łączy wiedzę z obszaru psychologii klinicznej ze specjalistycznym wykształceniem z obszaru integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania rozwoju. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz ich rodzicami.

W poradni ściśle współpracuje z logopedami w obszarze problemów związanych z rozwojem mowy, w szczególności: opóźniony rozwój mowy, afazje, mutyzm, niepłynność mówienia (jąkanie), SLI. Jej profesjonalne podejście do problemów dziecka, życzliwość i zrozumienie budzi dużą sympatię dzieci i rodziców. Swoją pracę psychologa koncentruje na problemach zdrowotnych i psychospołecznych populacji wieku rozwojowego. Pani Paulina zajmuje się:

 • wspieraniem rozwoju dzieci do 3 r.ż.,
 • diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • testami i badaniami psychologicznymi (m. in. ocena rozwoju psychoruchowego, badanie podłoża problemów emocjonalnych, gotowość szkolna, diagnoza intelektu, trudności szkolne)
 • diagnozowaniem zaburzeń rozwojowych u dzieci (m.in. ADHD, niepełnosprawnością sprzężoną, chorobami genetycznymi)
 • wspieraniem rozwoju dzieci mających rozpocząć naukę w szkole,
 • konsultacjami psychologicznymi.

Pani Paulina jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Odbyła wiele szkoleń i kursów z zakresu terapii dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowo-metodycznych z zakresu psychologii i psychiatrii, jest autorem i współautorem publikacji oraz projektów naukowo-badawczych. Jest bardzo zaangażowana w swoją pracę, samokształcenie i ciągłe poszerzanie swojej wiedzy.

Monika Dermont

logopeda, surdologopeda, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej

Pani Monika jest doświadczonym i bardzo wszechstronnym specjalistą diagnostyki i terapii wczesnodziecięcej oraz terapeutą integracji sensorycznej. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi w różnym wieku - od niemowląt po dzieci w wieku szkolnym.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i terapii (w tym terapię ręki, alternatywne i wspomagające metody komunikacji, diagnozę i terapię centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, kursy języka migowego, MAKATON, i inne) po to, aby móc w sposób jak najbardziej całościowy patrzeć na dziecko, jego rozwój i napotykane trudności. Pani Monika zajmuje się:

 • diagnozą i terapią logopedyczną, w szczególności surdologopedyczną,
 • diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej,
 • prowadzeniem zajęć integracji sensorycznej,
 • diagnostyką rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 • wczesną interwencją logopedyczną,
 • terapią ręki,
 • diagnozą i terapią pedagogiczną.

Pani Monika jest wszechstronnie wykształconym specjalistą z nieustanną chęcią rozszerzania wiedzy i kompetencji. Ukończyła z doskonałymi wynikami i nagrodami wiele komplementarnych studiów: studia magisterskie na UŁ z zakresu edukacji specjalnej wraz z logopedią ogólną, studia podyplomowe na kierunku Logopedia Ogólna, studia podyplomowe na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Wczesna Interwencja, Studia podyplomowe na UMCS Lublin na kierunku Surdologopedia oraz studia podyplomowe na kierunku Terapia i diagnoza pedagogiczna. Uzyskała także stopień nauczyciela kontraktowego. Prywatnie jest mamą dwóch wymagających chłopców. Praca to jednocześnie jej największa pasja, obok czytania oraz tworzenia własnych pomocy i zabawek handmade :)

Renata Bieniaszek

terapeuta integracji sensorycznej, pedagog

Pani Renata jest doświadczonym pedagogiem oraz terapeutą integracji sensorycznej. Jest nauczycielem dyplomowanym i pracuje jako wychowawca w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Opracowała program terapeutyczny i prowadziła zajęcia w ramach projektów finansowanych z UE ,,Po swoją szansę" i ,,Wyjątkowy uczeń". Jest też autorką innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Pani Renata zajmuje się:

 • terapią zaburzeń integracji sensorycznej,
 • prowadzeniem zajęć integracji sensorycznej,
 • terapią pedagogiczną dla dzieci w wielu szkolnym,
 • konsultacjami pedagogicznymi dla rodziców.

Ukończyła studia z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego na UŁ oraz studia podyplomowe z integracji sensorycznej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Doskonali swoje umiejętności poprzez udział w licznych kursach - w tym kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej - i szkoleniach pozwalających na lepsze poznanie, zrozumienie uczniów oraz wzbogacenie warsztatu dydaktycznego. Praca z dziećmi sprawia pani Renacie ogromną radość, dodaje energii i motywuje do dalszego rozwoju.

Do swoich osiągnięć zalicza między innymi: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi, nagrody dyrektora szkoły, a przede wszystkim postępy w nauce i uśmiech u wychowanków oraz zadowolenie rodziców.

Monika Janowska - ZnanyLekarz.pl
Monika Janowska - ZnanyLekarz.pl

Monika Janowska

logopeda, pedagog wczesnoszkolny

Pani Monika Janowska jest logopedą, pedagogiem i terapeutą. Jest nauczycielem mianowanym i pracuje także w szkole podstawowej jako wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Na co dzień pracuje nad rozwojem dzieci i wspiera rodziców w ich wychowaniu. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne. Pracuje z dziećmi na wielu płaszczyznach - zajmuje się diagnostyką i terapią logopedyczną oraz usprawnianiem kompetencji szkolnych. Pomaga dzieciom z trudnościami w uczeniu się. Specjalizuje się w:

 • diagnostyce logopedycznej
 • terapii logopedycznej
 • usprawnianiu i rozwijaniu kompetencji szkolnych
 • Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju (WWR)
 • badaniu gotowości szkolnej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i logopedii. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Jest bardzo lubiana przez dzieci i na każde z nich ma swoje sposoby :-)

Umawianie wizyt:

Przez internet:
Rejestracja ON-LINE
Rejestracja telefoniczna:
570 112 422