Use this space to summarize your privacy and cookie use policy.
Polityka prywatności

Nawigacja strony

Zaburzenia komunikacji

Przy poradni NEOLOGOPEDIA działa Punkt Terapii Jąkania i zaburzeń komunikacji - pierwsza w Łodzi specjalistyczna placówka oferująca szeroką pomoc dzieciom i młodzieży w tym zakresie.

Pomagamy w pokonywaniu zburzeń takich jak:

 • Niepłynność mówienia (jąkanie, giełkot)
 • Jąkanie wczesnodziecięce
 • Logofobia
 • Mutyzm
 • Afazja
 • Specyficzne problemy mowy i języka (SLI)
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dysleksja
 • Inne zaburzenia komunikacji

Zaburzenia komunikacji werbalnej to szeroki i poważny problem, któremu często towarzyszą inne zaburzenia o podłożu emocjonalnym, psychicznym i neurofizjologicznym. Problemy z nawiązywaniem komunikacji werbalnej już od najmłodszych mają negatywny wpływ na życie człowieka: utrudniają budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, obniżają samoocenę, ograniczają rozwój poznawczy, są przyczyną szeroko rozumianych problemów szkolnych, a także osobistych. Brak właściwie postawionej diagnozy i specjalistycznej pomocy dotkliwie wpływa na rozwój emocjonalny i na ogół potęguje deficyty.

NEOLOGOPEDIA oferuje kompleksową diagnostykę i terapię zaburzeń komunikacji dzieci i młodzieży. Indywidualnie dobieramy metody i techniki pracy z pacjentem i/lub rodziną. Motywujemy pacjentów i wspieramy rodziców a także podpowiadamy lub kierujemy. Tworzymy programy terapeutyczne, a jeśli są wskazania to w sposób holistyczny łączymy terapię logopedyczną z integracją sensoryczną, arteterapią, dramą i pomocą psychologiczną. Pracujemy z dziećmi i rodziną, a jeśli zachodzi taka potrzeba to także ze środowiskiem szkolnym i przedszkolnym.

Dysponujemy:

 • Specjalistycznymi i standaryzowanymi narzędziami diagnostycznymi (testy, arkusze, kwestionariusze) oraz oprogramowaniem do analizy mowy.
 • Bogatą bazą nowoczesnych pomocy terapeutycznych.
 • Wieloma specjalistycznymi programami komputerowymi do terapii mowy.
 • Cyfrowym korektorem mowy EduSensus.
 • Forbrain – specjalistyczne urządzenie z mikrofonem i słuchawkami wykorzystujące przewodnictwo kostne.
 • Infrastrukturą dostosowaną do potrzeb dzieci najmłodszych i starszych oraz salą do ćwiczeń ruchowych i SI.
 • Sensoryczny plac zabaw

Zapraszamy z dzieckiem na konsultacje i terapię. Oferujemy przyjazną i kompleksową pomoc oraz fachową informację dla Państwa.

Rejestracja wizyty

Zapraszamy do skorzystania z rejestracji on-line.

Terapie i zajęcia w pakietach należy umówić telefonicznie.

Konsultacja zaburzeń komunikacji

NEOLOGOPEDIA prowadzi konsultacje i terapie zaburzeń komunikacji werbalnej do których między innymi należą:

 • Zaburzenia płynności mowy (jąkanie, giełkot)
 • Mutyzm, logofobie.
 • Specyficzne problemy mowy i języka (SLI)
 • Afazje.

W trakcie konsultacji zaburzeń komunikacji specjalista:

 • Przeprowadzi szczegółowy wywiad z rodzicem/rodzicami.
 • Zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę i sprawność komunikacyjną dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę (hipotezę) zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • W razie potrzeb pokieruje na dalsze badania lub konsultacje (np.: konsultacje psychologiczną).
 • Poinformuje o możliwościach dalszej terapii.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

W NEOLOGOPEDII istnieje możliwość wykonania pogłębionej diagnozy z użyciem specjalistycznych testów.

Umawianie wizyt:

Przez internet:
Rejestracja ON-LINE
Kontakt telefoniczny:
570 112 422
Administratorem danych osobowych jest: NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą Łódź, ul. Bartoka 24/U2, NIP: 7272789063, e-mail: kontakt@neologopedia.pl